Filtreeri postitusi

Märgalaviljelus - lahendus kasvuhoonegaaside vähendamiseks kuivendatud turbaaladel?

Kuivendatud turbaalad on kliimamuutuste seisukohalt probleem. Neil aladel tekkiv kasvuhoonegaaside heitekogus on Eestis nõnda suur, et maandub väga süsinikumahuka energeetikasektori järel teisele kohale. Turbaalade kasvuhoonegaaside heite vähendamisel võib aga tõhusaks lahenduseks kujuneda märgalaviljelus ehk märgade või taastatud veerežiimiga turbaalade põllumajanduslik või metsanduslik kasutamine. Eestis ja mujal Baltikumis on see täiesti uuenduslik tegevussuund, kuid Saksamaal ning Hollandis leiab mitmeid alasid, kus seda juba katsetatakse ja rakendatakse.
Loe lisaks

Keskkonnaühendused ootavad riigilt selget tegevusplaani kliimavaenulikust põlevkivienergeetikast loobumiseks

Homme, 23. oktoobril arutatakse Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena põlevkivienergeetikast väljumise võimaluste üle. Keskkonnaühendused tunnustavad rahvasaadikuid otsuse eest teemat käsitleda ning panevad neile südamele,  et hiljuti avaldatud hoiatava IPCC kliimaraporti valguses on iseäranis oluline võtta juba täna selge suund põlevkivienergialt taastuvenergiale üleminekuks.
Loe lisaks

RAPORT: kliimamuutuste pidurdamine nõuab drastilisi samme

IPCC eriraport 1.5°C globaalse soojenemise kohta on viimase kümnendi kõige olulisem kliimaalane teaduslik raport, mis mõjutab tulevatel aastatel oluliselt kindlasti nii rahvusvahelist, EL tasandi kui Eesti kliimapoliitikat.  Kliimamuutustest tingitud kaose vältimiseks on tarvis maailma majanduses suurejoonelisi muudatusi.

Loe lisaks

Arhiiv