Filtreeri postitusi

Siim Kuresoo: elektrituruseaduse muutmise eelnõuga ei tohi praegusel kujul edasi minnatus

Riigikogu menetleb neil päevil elektrituruseaduse muudatusi, mis puudutavad ka Narva kateldes puidu masspõletamist. Tekib võimalus, et Eesti pinnal põletatakse aastas kümnete tuhandete jalgpalliväljakute suurusel alal kasvavat metsa, et müüa „rohelise energia” statistikat riikidele, mis ei pea sellist teguviisi keskkonnasäästlikuks. Puidu masspõletamise negatiivne mõju elustikule ja kliimale on ülemaailmne. Pole eetiline toota taastuvenergiat keskkonnavaenulikul viisil ja pakkuda madalamate säästlikkuse kriteeriumite toel odavat kaupa arenenumatele ühiskondadele.
Loe lisaks

Siim Kuresoo: Metsa rohkem raiudes kliimamuutusi ei vähenda

Metsal on lähikümnenditel asendamatu roll atmosfääri süsiniku vähendamisel. Seda enam, et oleme libisemas Pariisi kliimaleppega seatud eesmärkidest kõrvale. Mets saab kliimamuutustega võitlemisel abiks olla vaid siis, kui rakendada täpseid meetmeid ning ausaid rehkendusi. Ent kui õhutame üksnes puidu reegliteta varumist ja kasutamist, laseme märklauast 180 kraadi mööda ning metsast saab hoopis kliimaprobleem.
Loe lisaks

Toeta PÕXITi rahvaalgatust!

Pöördume teie poole palvega toetada PÕXITi teemalist rahvaalgatust. PÕXIT ehk põlevkivi-exit tähendab järkjärgulist üleminekut põlevkivilt taastuvatele energiaallikatele. Selleks on vaja senisest suuremat poliitilist tahet ning valdkonnaülest strateegiat. Soovime anda rahvasaadikutele selge sõnumi, et avalikkus tunneb paremate lahenduste leidmise vastu huvi, ning lükata hoo sisse ühele olulisemale Eesti tulevikku puudutavale arutelule.


Loe lisaks

Arhiiv