Filtreeri postitusi

Sten-Andreas Ehrlich: Kolm põhjust reformida taasuvenegia toetuseid

2007. aastal asus Eesti toetama taastuvatest allikatest pärit elektrienergia tootmist. Enne toetuste kehtestamist moodustas taastuvenergia energiatarbimisest 1,5%, kuid juba 2012. aastal toodeti 15,8% tarbitud elektrienergiast taastuvatest allikatest. Taastuvenergia toetamine pole kantud üksnes rohelisest mõtteviisist, vaid ka Euroopa Liidu seatud eesmärkidest. Aastal 2020 peab 25% Eestist tarbitavast energiast olema pärit taastuvatest allikatest. Samas tõstab taastuvenergia toetamine (mõnel hinnangul ebamõistlikult) elektri hinda. Seetõttu on tehtud pea loetlematu hulk ettepanekuid muuta taastuvenergia toetuste regulatsiooni, ent need kõik on kukkunud läbi.

Tänaseks on Eestil selg vastu seina ning midagi peab muutma. Euroopa Komisjoni riigiabi andmise juhised kohustavad skeemi reformima hiljemalt 1. jaanuariks 2017. Lisaks on ohtu sattunud ka Eesti Energia. 15. märtsil jõudis valitsus taastuvenergia toetuste reformimises kokkuleppele. Seejuures üritatakse lahendada kolme allpool kirjeldatud probleemi. Loodetavasti kokkulepe peab, sest enam pole venitamiseks aega.

Loe lisaks

ELF - puudest elektri tegemine on paha plaan!


Meil on väga kurb. Valeväited ja pooltõed, mida levitavad mõned metsatööstuse lobistid, on jõudnud täna koguni Postimehe juhtkirja. Loodusteadusliku vale levimise tõkestamiseks ning Eesti metsade kaitseks rõhutame:

1) Vanade metsade osakaal ei ole "märkimisväärselt suur". Vastupidi - Eestis on vana metsa säilinud vaid vähesel määral, ürgmetsa peaaegu mitte (vt lähemalt http://arvamus.postimees.ee/…/silvia-lotman-vana-metsa-kait…)
2) Kui me suurendame otsustavalt raiemahte, siis muutuvad Eesti metsad kliimagaaside sidujatest hoopis õhku paiskajateks (vt lähemalthttp://www.aripaev.ee/…/arengukava-lubab-liiga-palju-metsa-…)
3) Raiemahu tõusul üle 8,5 miljoni tihumeetri aastas hakkab Eesti metsade kogutagavara vähenema (vt lähemalt http://www.aripaev.ee/…/raiemahu-kasv-ohustab-metsa-kogutag…)
4) Puidu massiline põletamine elektrijaamade põlevkivikateldes ei ole loodushoid (selle keskkonnamõju võib olla küll väiksem kui põlevkivi põletamisel, ent keskkonnamõju hinnangut ei ole tehtud)


Loe lisaks