Filtreeri postitusi

Aleksei Lotman | Lendorava kodu katlasse

Ökoloogilise mõtteviisi aluseid mõneti tundvale inimesele on tuttav frustratsioon, mis tekib sundusest üha korrata lihtsaid tõdesid, mida otsustajad järjepidevalt kahe silma vahele jätavad. Vahel justkui jõuab midagi kohale, aga paraku mingite kummaliste kildudena. Kui süsteemset mõtlemist ignoreerida ja ökoloogilise majandamise põhimõtteist suvalisi juppe kontekstiväliselt ning moonutatult rakendada, on tulemuseks näiteks palkide rohkearvuline põletamine põlevkivikateldes. Ent pettumus, teadagi, pole edasiviiv jõud, sestap siis korrakem taas ABC üle .
Loe lisaks

ELF - puudest elektri tegemine on paha plaan!


Meil on väga kurb. Valeväited ja pooltõed, mida levitavad mõned metsatööstuse lobistid, on jõudnud täna koguni Postimehe juhtkirja. Loodusteadusliku vale levimise tõkestamiseks ning Eesti metsade kaitseks rõhutame:

1) Vanade metsade osakaal ei ole "märkimisväärselt suur". Vastupidi - Eestis on vana metsa säilinud vaid vähesel määral, ürgmetsa peaaegu mitte (vt lähemalt http://arvamus.postimees.ee/…/silvia-lotman-vana-metsa-kait…)
2) Kui me suurendame otsustavalt raiemahte, siis muutuvad Eesti metsad kliimagaaside sidujatest hoopis õhku paiskajateks (vt lähemalthttp://www.aripaev.ee/…/arengukava-lubab-liiga-palju-metsa-…)
3) Raiemahu tõusul üle 8,5 miljoni tihumeetri aastas hakkab Eesti metsade kogutagavara vähenema (vt lähemalt http://www.aripaev.ee/…/raiemahu-kasv-ohustab-metsa-kogutag…)
4) Puidu massiline põletamine elektrijaamade põlevkivikateldes ei ole loodushoid (selle keskkonnamõju võib olla küll väiksem kui põlevkivi põletamisel, ent keskkonnamõju hinnangut ei ole tehtud)


Loe lisaks