• Eestis on soojenemine olnud suurem kui globaalne keskmine.
•1966-2010 soojenemine kõigis Eesti vaatlusjaamades nii aasta keskmisena kui ka jaanuaris, aprillis, juulis ja augustis.
20. sajandi teisel poolel toimus oluline soojenemine veebruaris ja märtsis, hiljem on nende kuude temperatuur stabiliseerunud.
• Aasta keskmine temperatuur on tõusnud 1,6-2 kraadi, jaanuaris koguni üle 5 kraadi
• Sademete hulk on viimase 45 aasta jooksul usaldusväärselt suurenenud:
  – Kirde-Eesti
  – Lõuna- ja Kagu-Eesti
  – Peipsi madalik
  – Liivi lahe rannik
• Sademete hulga tõus on kõige märkimisväärsem jaanuaris ja juunis, mõnes kohas ka veebruaris ja märtsis.
• Sademete hulga vähenemine esines aprillis ja septembris.
• Suurenenud on ekstreemsete päevade (nii kuiva- kui märjapäevade) koguarv .(Jaagus 2013)