Kommenteeri

Mitmed suured EL liikmesriigid on Komisjoniga eriarvamusel Pariisi leppe rakendamise osas

Märtsi alguses tutvustas Euroopa Komisjon hinnangut eelmise aasta lõpus Pariisis sõlmitud uue rahvusvahelise kliimaleppe mõjudest EL-le. Komisjoni hinnangul on eelkõige oluline rakendada juba 2014. a oktoobris kokkulepitud EL kliimapoliitikat aastani 2030. Selle kohaselt tuleks ELis vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40% (lähemalt selle kohta vt KÕKi 2014. a novembri uudiskirjast).

EL liikmesriigid jagunevad selles küsimuses aga kahte leeri. Keskkonnaministrite kohtumisel leidsid Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Austria, Belgia, Portugali ja Rootsi ministrid, et Pariisi leppe valguses tuleks ka EL eesmärke ambitsioonikamaks muuta. Poola ja mitmed teised Ida-Euroopa riigid on aga eesmärkide ülevaatamise vastu. Märtsi keskpaigas toimunud EL riikide juhtide kohtumisel viidati siiski 2014. a vastuvõetud eesmärkidele ning tehti Komisjonile ettepanek kliimastrateegia elluviimiseks vajalikud viimased õigusaktid kiiresti välja töötada.

Komisjon omalt poolt ongi lubanud, et koostab lähima aasta jooksul vajalikud eelnõud. Nende sisuks on kasvuhoonegaaside heite vähendamine sektorites, mis ei ole hõlmatud EL kasvuhoonegaaside heitega kauplemise süsteemi, maakasutusega seotud heidete arvestamine ja vähendamine ning uute eesmärkide täitmiseks vajalikud haldusmeetmed.

Allikas: Keskkonnaõiguse Keskus
Foto: #kliimabuss


Lisa kommentaar

Email again: