Maakeral on palavik

+1° C globaalse temperatuuri tõus

Tööstusrevolutsioonist tänaseni on planeedi keskmine temperatuur tõusnud ligi ühe kraadi. Olemasolevate temperatuurimõõtmiste põhjal on viimased 18 aastat olnud planeedi kuumimad.
Elurikkuse kadu

27 väljasurnud maismaaliiki aastas

Teadlaste hinnangul võib  aastaks 2050 ähvardada väljasuremisoht 1100 maismaal elavat taime-ja loomaliiki - see on 27 liiki aastas!
Hoogustub kliimaränne

150 miljonit kliimapagulast aastaks 2050

Hinnanguliselt 150 miljonit inimest on sunnitud järgmise 30 aasta jooksul oma kodudest lahkuma kliimamuutusest tingitud üleujutuste, ekstreemsete ilmastikuolude, põlengute jm tõttu.
Põlevkivienergeetika roll

Eesti süsinikujalajälg ELis TOP 5-s 

Põlevkivienergia tootmine tekitab Eestis enim kasvuhoonegaase - seetõttu on väike Eesti Euroopas CO2  heite poolest inimese kohta esirinnas.
Lahendused on olemas!

10 aastat taastuvenergiale üleminekuks

ÜRO kliimaraporti järgi tuleb piirata üle 1,5 °C temperatuuritõusu, et vältida katastroofilisi tagajärgi. Tegutseda tuleb aga kohe - valime taastuvenergia!