Kliimamuutused.ee lehte toimetab Eestimaa Looduse Fond:

Katre Liiv, katre.liiv@elfond.ee, www.elfond.ee

Jälgi meid ka Facebookis!

Kliimamuutuste veebilehe 2018. a uuendus on valminud projekti ”Kliimamuutus ja Eesti energiapoliitika: mõtestatud dialoogi loomine tulevikustsenaariumide teemal” raames, mida toetas Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI). EUKI on Saksamaa Keskkonna-, Looduskaitse- ja Tuumaohutuse Ministeeriumi (BMU) projektide rahastamise vahend. Selle rakendamist toetab Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI üldine eesmärk on toetada koostööd Euroopa Liidus, et vähendada kasvuhoonegaaside kogust.