2021
ERLi ja ELFi tagasiside Eesti taastekava eelnõule: kas Eesti täidab nõude investeerida rohepöördesse vähemalt 37% toetustest?
50 Euroopa organisatsiooni ühiskiri EL valitsusjuhtide kohtumise eel
Kliimaneutraalsus - mida see tähendab?
Osale fotokonkursil "Kliimaklõps!"
Konkursil toodi esile nii Eesti kliimasõbralikke kui ka -vaenulikke rahastusplaane
Eeter on sinu - küsi oma kliimaküsimus!
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill I
Mihkel Annus: rohepöörde eelduseks on selgem poliitiline siht ja ekspertiisi rakendamine
Johanna Maarja Tiik ERRis: Millises kliimaseaduses Euroopa Liit kokku leppis?
Silver Sillak: ilma kogukondade kaasamise ja elurikkuse hoidmiseta me kliimaeesmärke ei saavuta
Riigikogus arutati ambitsioonikate kliimaplaanide võimalusi ja takistusi
Ühendused: kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2035 on vajalik ja võimalik
15.04 arutelu Riigikogus: Kas Eesti saab kliimaneutraalseks 2035?
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: märts II
Kuhu läheb 1,8 triljonit eurot? Konkursil saab hinnata ELi riikide rahastamisplaanide kliimasõbralikkust
EUROOPA KLIIMASEADUS: Adam Leckius, CAN: Euroopa kliimaseadus seab ELile  raamistiku kogu kliimaneutraalsuse saavutamise teekonnaks
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: märts I
EUROOPA KLIIMASEADUS: Johanna Maarja Tiik: kõige vastuolulisem teema on 2030 heitmete vähendamise eesmärk
Üle 20 keskkonnaühenduse taotlevad Vabariigi Valitsuselt kliima- ja energeetika valdkonna alusdokumentide uuendamist
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: veebruar
Keskkonnaühenduste energeetikavisioon
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: jaanuar
Kliima- ja energeetika valdkonna ettepanekud valitsusleppesse
2020
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: detsember
Silver Sillak: rohepöördest saab Ida-Virumaa uus lugu
Ekspertide ja Ida-Virumaa kohaliku kogukonna koostöös on valminud roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonna ettepanekud
Keskkonnaorganisatsioonid: õiglase ülemineku fondi toetused peavad jääma täies mahus Ida-Virumaale
Kuhu on PARIISI kliimarong viie aastaga jõudnud?
Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika
Euroopa kliimaseadus: liikmesriigid jõudsid suures osas kokkuleppele
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: november II
Eesti Rohelise Liikumise ülevaade tuumaenergeetika riskidest
KUTSE: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: november I
Eesti vabaühenduste kliimavõrgustikku kuulub juba 27 organisatsiooni
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: oktoober I
Baltimaade ühendused kutsuvad peaministreid üles ELi kliimaambitsiooni suurendama
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: september II
Euroopa Parlamendi liikmed peavad küsitavaks Eesti valitsuse plaani puidu ja põlevkivi koospõletamiseks 
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: september I
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august II
Iiri kõrgeim kohus tühistas valitsuse liiga ebamäärase kliimakava
Vaata järele: Arvamusfestivalil arutati Ida-Viru õiglast üleminekut
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august I
Arvamusfestivalil arutletakse täna Ida-Virumaa tuleviku üle
Arvamusfestivalil arutletakse õiglasest üleminekust
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuli II
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuli I
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuni II
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuni I
Aruanne: Pariisi leppe täitmiseks tuleb riiklikke kliimakavasid täiustada
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: mai II
EKO: Riigi investeeringud Ida-Virumaale peavad hoogustama kohalikke algatusi ning õiglast üleminekut
Soome kliimapoliitika ekspert: kliimamuutusega tegelemine on olulisem kui kunagi varem
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: mai I
Ühenduste pöördumine Euroopa Komisjoni poole: Eesti investeeringud põlevkivisse lähevad vastuollu ELi toetustega
Madis Vasser: uut õlitehast ei vaja isegi Eesti Energia
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill II
Eesti esimene kliimakaebus: noored pöördusid õlitehase ehitamise peatamiseks kohtusse
Kuidas võiksime saavutada kliimaneutraalse Eesti aastaks 2035?
“Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035” arutelu toimub peale eriolukorra lõppemist
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill I
Keskkonnaorganisatsioonide kommentaaridega arvestamine ja arvestamata jätmine riiklikus energia- ja kliimakavas
Analüüs: Õiglane üleminek vajab ühiskondlikku debatti
Kutsume "Mina ja kliima" veebinaridele
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: märts II
Valitsuse otsus toetada õlitehase rajamist on vastutustundetu
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: märts I
Kliimaseadus - jah, ei, võib-olla?
Avalik kiri: Euroopa Liidu rahastuse kasutamine aastatel 2021-2027 on määrava tähtsusega edukaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks Eestis
Viis soovitust õiglase ülemineku tagamiseks
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: veebruar II
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: veebruar I
„Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: jaanuar II
Eesti Keskkonnaühenduste Koja avalik seisukoht: tuumajaama rajamisega kaasneksid märkimisväärsed riskid
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: jaanuar I
Aasta keskkonnateo pälvisid kliima fookusesse toonud noored, laituse kliimakriisi kaaperdamine metsade intensiivsemaks majandamiseks
2019
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: detsember I
Kas Euroopa seab eesmärgiks kliimaneutraalsuse aastaks 2050?
Ida-Virumaal otsiti võimalusi õiglaseks üleminekuks kliimaneutraalsele majandusele
Täna algab Madridis ÜRO kliimakonverents (COP25)
Aruanne: EL riigid peavad 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks oluliselt rohkem pingutama
Noored kutsuvad toetama: üleilmne kliimastreik 29. novembril
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: november II
Kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatust arutati Riigikogu keskkonnakomisjonis
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: november I
Keskkonnaühendused soovivad ambitsioonikamat kliimakava
Intervjuu Eili Lepikuga: Ida-Virumaa osas tuleb rääkida majanduse mitmekesistamisest ja töötajate ümberõppest
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: oktoober I
Greta Thunbergi kõned eesti keeles 
Peaministrile anti üle 2848 toetusallkirjaga kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatus
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: september II
Tule toetama: noorte ülemaailmne kliimastreik 27.09
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: september I
Kliimamuutuse teemalised filmid Matsalu Loodusfilmide Festivalil
Eesti kasvuhoonegaaside suund
Mida tähendab kliimaneutraalsus?
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august II
Kliimapoliitika ajaloo lühikursus
Kliimaneutraalse Eesti algatus ootab liitujaid, koos on juba 1250 allkirja
AF 2019 videod: Hea kliima ala
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august I
Intervjuu Anneki Teelahkiga: Ida-Virumaa tööturg muutub üha mitmekesisemaks
Anna oma toetusallkiri: Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035
Henri Holtsmeier: protestin, sest see toob tulemusi
AF 2019: Kliimaviktoriin - Vastab Andres Tarand
AF 2019: Kliimaviktoriin - Vastab Lauri Klein
AF 2019: Eesti sammud põlevkivist väljumiseni - vastab Lauri Jalonen
AF 2019: Kliimaviktoriin - Vastab Grete Arro
AF 2019: Prügikangelased toovad festivalile omapärased rattad, muusika ja tantsu
AF 2019: Eesti sammud põlevkivist väljumiseni - millest alustada?
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuli I
Vaid Eesti, Poola, Tšehhi ja Ungari ei toetanud kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2050
Olulisemad sündmused ja meediakajastused - juuni II
Arvamusfestival: Hea kliima ala kava 9.-10. august 
Ülemnõukogu eel: kliimaneutraalne EL hiljemalt aastaks 2040
Arvamusfestivalil toimub presidendi ja noorte kliimaarutelu 
President vaatab tulevikku, valitsus minevikku
Olulisemad sündmused ja meediakajastused - juuni I
Keskkonnaühendused: Kriisile põlevkivitöötuses tuleb leida jätkusuutlikud lahendused
Kiviõlis toimus esimene õiglase ülemineku ümarlaud
Intervjuu Andreas Piwekiga: üleminek taastuvenergiale vajab realistlikku plaani
Piret Väinsalu: põlevkivienergeetikast väljumist toetab õiglane üleminek
Noorte kliimamarss 24.05 - tule kohale!
Avalik loeng 28.05:  "Õiglane üleminek taastuvenergiale - Eesti järgmine suur hüpe"
Olulisemad sündmused ja meediakajastused - mai I
Kadi-Kaisa Kaljuveer:õlitehased sulgevad Eesti fossiilkütuste lõksu
EP valimised: Soodsa keskkonnaseisundi säilimine vajab ka europarlamendi  liikmete panust
Mida Euroopa vajab, on “Jätkusuutlikkuse ja Heaolu Pakt”
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill II
WMO raport: viimased neli aastat olid Maa kuumimad, Eestis  möödunud aastal 5 ekstreemset ilmanähtust
Aprilli I uudiskiri
Eesti valik: väike räpane põlevkiviriik või nutikas kohaneja
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill I
Märtsi uudiskiri
Kaart: homsel noorte kliimastreigil lööb kaasa üle 100 riigi!
Kärt Vaarmari kliimastreigi eel: põlevkivienergeetikast tuleb loobuda kümne aastaga
Üleilmne noorte kliimastreik 15. märtsil - löö kaasa! #FridaysForFuture
Kärt Vaarmari: Millise kliima oma lastele valime?
Üleskutse ministritele: toetage Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni!
Erakondade keskkonnalubadustes on esikohal metsanduse areng ning kliimaküsimused
Erakondade kliimadebati kokkuvõte: kliimamuutused on Eesti jaoks arenguhüppe võimalus
Vaata järele: valimiste-eelne kliimadebatt
Kliimadebati välkankeedi tulemused - 9 erakonna arvamused
Keskkonnaministeerium ootab arvamusi kliimaneutraalsuse visioonile
KUTSE: Valimiste-eelne kliimadebatt: Planeedil on juba kiire, aga Eestil?
Uuel aastal kliimasõbralikumalt!
2018
Kliimasõbralikku uut aastat! Esimese sammu kliima heaks saad teha valimiste eel.
Piret Väinsalu ERRis: Ümara jutuga kliimamuutust ei pidurda
Postimees: Maratonkõnelused kandsid vilja: ligi 200 riiki leppis Pariisi kliimaleppe rakendamise reeglites kokku
Esmane ülevaade: Mida arvata Poola kliimakõneluste tulemusest?
Mis saab Pariisi leppest? Otsus venib.
Ülevaade: silmapaistvamad riikide seisukohad kliimakõnelustel #COP24
Kas Eesti toetab visiooni saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus? Vastab peaminister #COP24
Madis Vasser Postimehes: millal algab tulevik? #COP24
Kuhu on jõutud peale 1,5 nädalat kliimakõnelusi? #COP24
Õpilasi ja tudengeid kutsutakse 14. detsembril osalema rahvusvahelisel kliimastreigil #Climatestrike #COP24
Avalik pöördumine: Eesti peab toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni 
Värske raport: mis on kliimamuutuse seisukohalt õiglane? #COP24
Tõeliselt inspireeriv 15-aastane kliimamuutuse eestkõneleja
Mis on olulisimad otsusekohad Katowice kliimakõnelustel?
Kliimakõneluste algus: olulist Eesti peaministri avakõnest #COP24
Katowices algasid olulise tähtsusega kliimakõnelused #COP24
Märgalaviljelus - lahendus kasvuhoonegaaside vähendamiseks kuivendatud turbaaladel?
Keskkonnaühendused ootavad riigilt selget tegevusplaani kliimavaenulikust põlevkivienergeetikast loobumiseks
RAPORT: kliimamuutuste pidurdamine nõuab drastilisi samme
Siim Kuresoo: kas oleme valmis paavsti kliimasõnumiks ja suudame muutuda?
CANi raport: Eesti on kliimaeesmärkide seadmisel ja täitmisel viimaste seas
Siim Kuresoo: elektrituruseaduse muutmise eelnõuga ei tohi praegusel kujul edasi minna
Uuring: Eesti oli CO2-heitmete kasvu poolest mullu EL-is teisel kohal
Siim Kuresoo: Metsa rohkem raiudes kliimamuutusi ei vähenda
Toeta PÕXITi rahvaalgatust!
2017
2016
Konverents "Kliimamuutused ja keskkonnaränne" 26. oktoobril Tartus
Tormid hävitavad Austrias saaki
Piret Väinsalu: väike spikker neile, kes tahaksid vältida iganenud põlevkivienergiat
Suured vihmasajud Euroopas
Suur Vallrahu on hädas
Moerevolutsioon!
Sten-Andreas Ehrlich: Kolm põhjust reformida taasuvenegia toetuseid
Kristjan Piirimäe: Põlevkivi on otsas
Aleksei Lotman: Kas fosforiidi kaevandamist tasub uurida?
Mitmed suured EL liikmesriigid on Komisjoniga eriarvamusel Pariisi leppe rakendamise osas
Läbi aegade soojeim veebruar
Viiger - kas esimene kliimamuutuste ohver Eestis?
Eelnõu biokütuse osakaalu suurendamiseks 
Leonardo DiCaprio esimene Oscar ja kliimamuutused
Keskkonnaühendused: uues põlevkivi arengukavas on suured puudused
Fidži on esimene riik maailmas, kes ratifitseeris ÜRO Pariisi kliimakokkuleppe 
Margit Saal: Mida peaks Eesti tegema?
Foorum: Põlevkivi arengukavast
Marko Pomerants: inimene ja looduskaitse peavad uuesti sõbrunema
Aleksei Lotman | Lendorava kodu katlasse
Vabariigi valitsus otsustas anda Narva elektrijaamadele tulevikus taas võimaluse massiliselt puitu põletada
ELF - puudest elektri tegemine on paha plaan!
Rene Tammist: elektrituruseadus seab esikohale Eesti Energia ärihuvid
2015. aasta keskkonnategu ja -kirves
2015 oli erakordselt soe aasta
2015