2024
KUTSE: 28.05 kl 14.00 Riigikogu keskkonnakomisjoni istung tuumaenergia teemal
Vaid vähesed Europarlamendi Eesti saadikud tegutsesid oma mandaadi ajal looduse heaks
Kas Eesti vajab tuumaenergiat? Räägime ajast
Hans Markus Kalmer: poliitikud tulevad ja lähevad, kuid kliimamuutuste mõjud jäävad
Avalik pöördumine: kliimakindla majanduse seadus kaevab auku loodusele, inimestele ja majandusele
Kas Eesti vajab tuumaenergiat? Räägime hinnast
KUULA JÄRELE: tuumaenergia müütide ja faktide tutvustus meediale
ETV2 näitab keskkonnakuul väärt dokumentaale
Piret Väinsalu ERRis: taastuvenergia ja tuumaenergia välistavad teineteist
Eesti jaoks on paremaid lahendusi kui tuumaenergia
Hans Markus Kalmer EPLis: unine kliimapoliitika on kulukas kliimapoliitika
Organisatsioonid üle maailma: taotleme õiglast üleminekut turvalisele ja taskukohasele taastuvenergiasüsteemile
Ingrid Nielsen: kogukonnaenergeetika annab võimaluse ise oma energiatulevikku juhtida
Raport: riikide kliimakavad on kliimaneutraalsuse saavutamiseks ELis vähenõudlikud
Raport: kliimamuutuste pidurdamine on majanduslikult kasulik
Erakondade keskkonnadebatt annab avapaugu Euroopa Parlamendi valimiste aruteludele
Keskkonnaühendused ootavad europarlamenti kandideerijailt selgeid keskkonnaeesmärke
Euroopa keskkonnaühendused Kadri Simsonile: liikmesriigid peavad väljuma fossiilkütuste lõksust
Nielsen ja Keerberg ERRis: taastuvenergia arendamine - taevas on piiriks?
ELF toetab Euroopa Komisjoni värsket heitmete vähendamise soovitust, ent peab seda miinimumiks
Eelkutse erakondade keskkonnadebatile Euroopa Parlamendi valimiste eel
EPL: Euroopa Komisjon soovitas Eestil üle vaadata, kas metsa ikka peaks ahju ajama
Euroopa Komisjon peab Eesti energia- ja kliimakava puudulikuks
2023
COP28 kokkuvõte: rohelised sõnad, tühi sisu
COP28: esimene vahekokkuvõte Pariisi kliimakokkuleppest
Ingrid Nielsen ja Maris Pedaja Sirbis: energiakainelt energiapiisavuseni
Keskkonnaühendused: kliimaseadus peab toetuma teadusele
Raport: Eesti energia- ja kliimakava vajab julgemaid otsuseid
Olulised sündmused ja meediakajastused: september 2023
ERLi KUTSE kinno ja arutelule 21.09 kell 19: väikeste tuumajaamade suured valed
Olulised sündmused ja meediakajastused: august 2023
VIDEO: Elurikkus ja taastuvenergia: mis võib minna valesti?
Raport: kliimaneutraalsuse poole tuleb liikuda kiiremal sammul
Olulised sündmused ja meediakajastused: juuli 2023
Piret Väinsalu Eesti Päevalehes: kes küll vajab tuumajaama, kui paistab päike ja puhub tuul?
Riiklik energia- ja kliimakava (REKK): visioonika plaani asemel mõjutu koonddokument
Ingrid Nielsen: talumistasu on olukorra leevendamiseks kõigest üks võimalus
Olulised sündmused ja meediakajastused: juuni 2023
KUTSE veebiseminarile 13.06 kell 10.30 “Kliimaõigused kehtivas seadusandluses”
Ühendused: raiemahte ja turbakaevandmist tuleb vähendada ning seada põlevkivist väljumise aeg
Olulised sündmused ja meediakajastused: aprill 2023
Piret Väinsalu Eesti Päevalehes: peame jooksma kliimamuutust peatama, tuli takus, sest meil on vesi ahjus
Avalik pöördumine: Eesti vajab poliitilist tahet taastuvenergiale üleminekuks
Olulised sündmused ja meediakajastused: märts 2023
1,5-kraadine keskmise temperatuuri tõus võib viia pöördumatute murdepunktide ületamiseni
Otseülekanne! Täna avaldatav kliimaaruanne jääb kliimapoliitikat kujundama aastateks
ELFi eksperdid EPLis: hoonete renoveerimine aitab seljatada energiavaesust
Keskkonnaühendused saatsid ettepanekud koalitsioonileppesse
Olulised sündmused ja meediakajastused: veebruar 2023
VAATA JÄRELE: erakondade debatt kliimaseaduse üle
Mida ütlevad erakondade valimisprogrammid kliimaseaduse kohta?
Erakonnad arutavad debatil kliimaseaduse üle
KUTSE: Erakondade kliimadebatt 15.02: kes otsustab Eestis, mis meie kliimaga saab?
Olulised sündmused ja meediakajastused: jaanuar 2023
Analüüs uuris Eesti võimalikku süsinikueelarvet
Analüüs: Eesti vajab mõjusaks kliimapoliitikaks tugevat kliimaseadust
Avalik veebiseminar: „Päikesepark ja elurikkus: mõju loodusele ja lahendused“
Algatus „Taastuvenergia ajab juhtme kokku?“ soovib tuua selgust taastuvenergia teemadesse
2022
Olulised sündmused ja meediakajastused: detsember 2022
Olulised sündmused ja meediakajastused: november 2022
Olulised sündmused ja meediakajastused: oktoober 2022
Avalik pöördumine: Eesti kliimaeesmärgid on jõukohased ja põhjendatud
Eesti õiglase ülemineku kava on kinnitatud
Olulised sündmused ja meediakajastused: september 2022
KUULA JÄRELE: AF2022 arutelu "Quo vadis, energiapööre?"
Keskkonnaõiguse uudiskiri: Riigikohus jättis õlitehase ehituse kohtumenetluse ajaks peatamata
Ingrid Nielsen Postimehes: Energiakriisi lahendus on kolm korda väiksem energiatarbimine, mitte põlevkivi jätkuv põletamine
Olulised sündmused ja meediakajastused: august 2022
AF2022: Energiapiisavus: kas ja kust peaks esmajärjekorras energiakokkuhoiuga Eestis alustama? Margus Muld
AF2022: Energiapiisavus: kas ja kust peaks esmajärjekorras energiakokkuhoiuga Eestis alustama? Kristo Aab
AF2022: Energiapiisavus: kas ja kust peaks esmajärjekorras energiakokkuhoiuga Eestis alustama? Jevgeni Ossinovski
Energiapiisavus – mida see tähendab?
AF2022: Energiapiisavus: kas ja kust peaks esmajärjekorras energiakokkuhoiuga Eestis alustama? Kertu Birgit Anton
Arvamusfestival: Tuleviku elukeskkonna ala kava 12.-13. 08
Valminud Ida-Virumaa roheplaan koondab 34 tegevust maakonna arendamiseks
Olulised sündmused ja meediakajastused: juuli 2022
Arvamusfestival 2022: Tuleviku elukeskkonna ala
Olulised sündmused ja meediakajastused: juuni 2022
Euroopa kliimavõrgustikul CAN valmis raport kliimaseadustest Euroopa riikides
Olulised sündmused ja meediakajastused: mai 2022
06.06 kell 15 Keskkonnaõiguse Keskus kutsub noori koolitusele kliimamuutusest ja inimõigustest
Balti riikide ja Soome ühendused kutsuvad üles tegema tihedamat koostööd fossiilsetest kütustest loobumiseks
#Eesmärk 55. Euroopa kodanikuühendused ja tööstuste ühendused: tasuta kvootide jagamine ELis lõppegu
Avalik pöördumine: Eestil tuleb fossiilne gaas järk-järgult asendada taastuvate lahendustega
Õiglase ülemineku protsessis arvestatakse Ida-Viru kliimanoorte ettepanekutega
Ida-Viru roheplaan: koosloome on ühtviisi tähtis nii pereõhtusöögi valmistamisel kui ka maakonna rohelisemaks muutmisel
Idavirulasi kutsutakse tutvuma maakonna roheplaani võimalustega
Kliimasaadik Julia Politševa: pärast kliimakogu hakkasin kaasaegset demokraatiat nägema uutmoodi
KUTSE 19.04.2022: Ida-Virumaa elanikele: mida saan mina teha rohelisema Ida-Virumaa heaks?
Olulised sündmused ja meediakajastused: märts 2022
Kliimasaadik Viivian Viikmaa: tahan võimalikult palju panustada oma piirkonda
Analüüs: heitmete vähendamisel on Eestis enim potentsiaali transpordis ja põllumajanduses
Olulised sündmused ja meediakajastused: veebruar 2022
Ülevaade keskkonnaühenduste peamistest taastuvenergiale üleminekualastest seisukohtadest
Olulised sündmused ja meediakajastused: jaanuar 2022
2021
Kliima ja raha arutelu kokkuvõte: tehnoloogiasse investeerimise kõrval tuleb kliimaraha suunata jõulisemalt ka looduspõhistesse lahendustesse
21.12: Arutelu kliimast ja rahast: kuidas panna ELi kliimamiljardid teenima kliimakindluse eesmärki?
Ühendused: Eesti Euroopa Liidu kliimapaketi seisukohtades vajavad tugevdamist eeskätt kvoodikaubandus ja metsandus
Ida-Virumaa elanikega, ettevõtjatega ja teiste huvilistega lihviti maakonna ringmajanduse ideid
Olulised sündmused ja meediakajastused: november
#COP26 kokkuvõte: üleüldine ambitsioon on ebapiisav
#COP26 intervjuu. Keskkonnaminister Tõnis Mölder: Eesti võit on kokkulepe kvoodikaubanduse reeglites
18.11 arutelu Riigikogus: Eesmärk 55 saavutamine - Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid aastani 2035
KUTSE 24.11: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: ringmajandus
#COP26 intervjuu. Peaminister Kaja Kallas: Ambitsiooni tuleb tõsta veelgi ja edu seisneb võetud kohustuste ellurakendamises
#COP26 intervjuu. Kertu Birgit Anton: Minu meelest ei lahkunud ükski riik COP26-lt võitjana
Kliimakogu: osalejad valitakse juhuvalimiga – kuidas?
#COP26 intervjuu.Sunly juhataja Priit Lepasepp: tähtis on taastuvenergia senisest palju jõulisem kasutuselevõtt
#COP26: esimese nädala tähelepanekud
Üle 3000 Ida-Viru noore said kutse Eesti esimesse kliimakogusse
Euroopa keskkonnaorganisatsioonid COP26 eel: kliimamuutuse pidurdamiseks on vaja päikese- ja tuuleenergia hüppelist kasvu
Olulised sündmused ja meediakajastused: oktoober
Vaata järele: AFi kliimaneutraalsuse arutelu
CANi raport: Eesti peab kliimapoliitikas fookusesse võtma põlevkivist väljumise, taastuvenergiale ülemineku, energiaefektiivsuse ning biomassi ja maakasutuse
Pikendasime tähtaega! Otsime Ida-Viru noori, kes tahaksid kaasa rääkida elukeskkonna ja kliima teemadel!
ELFi täna avaldatud 13 ettepanekut kliimapoliitika tugevdamiseks keskenduvad põlevkivitööstusele ja metsandusele
Miks on kliimamuutusega kiire? Kliimamuutused ja elurikkus numbrites.
WWFi analüüs on õiglase ülemineku kavade osas kriitiline
AF2021. Miks kliimaneutraalsus nii palju haiget teeb? Anette Parksepp
AF2021. Miks kliimaneutraalsus nii palju haiget teeb? Eduard Odinets
AF2021: Miks kliimaneutraalsus nii palju haiget teeb? Kauaaegne idavirumaalane
AF2021. Miks kliimaneutraalsus nii palju haiget teeb? Meelis Eldermann
ELF: värske kliimaraport kinnitab vajadust pingutada seatud kliimaeesmärkidest enam
AF2021. Miks kliimaneutraalsus nii palju haiget teeb? Andra Jelle
Olulised sündmused ja meediakajastused: juuli
Arvamusfestival 2021: Maa alal toimub arutelusid maavaradest toidulauani
Homme tuleb Euroopa Komisjon välja EL kliimapoliitikat karmistavate muudatusettepanekutega
Olulised sündmused ja meediakajastused: juuni
ERLi ja ELFi tagasiside Eesti taastekava eelnõule: kas Eesti täidab nõude investeerida rohepöördesse vähemalt 37% toetustest?
50 Euroopa organisatsiooni ühiskiri EL valitsusjuhtide kohtumise eel
Kliimaneutraalsus - mida see tähendab?
Osale fotokonkursil "Kliimaklõps!"
Konkursil toodi esile nii Eesti kliimasõbralikke kui ka -vaenulikke rahastusplaane
Eeter on sinu - küsi oma kliimaküsimus!
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill I
Mihkel Annus: rohepöörde eelduseks on selgem poliitiline siht ja ekspertiisi rakendamine
Johanna Maarja Tiik ERRis: Millises kliimaseaduses Euroopa Liit kokku leppis?
Silver Sillak: ilma kogukondade kaasamise ja elurikkuse hoidmiseta me kliimaeesmärke ei saavuta
Riigikogus arutati ambitsioonikate kliimaplaanide võimalusi ja takistusi
Ühendused: kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2035 on vajalik ja võimalik
15.04 arutelu Riigikogus: Kas Eesti saab kliimaneutraalseks 2035?
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: märts II
Kuhu läheb 1,8 triljonit eurot? Konkursil saab hinnata ELi riikide rahastamisplaanide kliimasõbralikkust
EUROOPA KLIIMASEADUS: Adam Leckius, CAN: Euroopa kliimaseadus seab ELile  raamistiku kogu kliimaneutraalsuse saavutamise teekonnaks
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: märts I
EUROOPA KLIIMASEADUS: Johanna Maarja Tiik: kõige vastuolulisem teema on 2030 heitmete vähendamise eesmärk
Üle 20 keskkonnaühenduse taotlevad Vabariigi Valitsuselt kliima- ja energeetika valdkonna alusdokumentide uuendamist
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: veebruar
Keskkonnaühenduste energeetikavisioon
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: jaanuar
Kliima- ja energeetika valdkonna ettepanekud valitsusleppesse
2020
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: detsember
Silver Sillak: rohepöördest saab Ida-Virumaa uus lugu
Ekspertide ja Ida-Virumaa kohaliku kogukonna koostöös on valminud roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonna ettepanekud
Keskkonnaorganisatsioonid: õiglase ülemineku fondi toetused peavad jääma täies mahus Ida-Virumaale
Kuhu on PARIISI kliimarong viie aastaga jõudnud?
Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika
Euroopa kliimaseadus: liikmesriigid jõudsid suures osas kokkuleppele
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: november II
Eesti Rohelise Liikumise ülevaade tuumaenergeetika riskidest
KUTSE: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: november I
Eesti vabaühenduste kliimavõrgustikku kuulub juba 27 organisatsiooni
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: oktoober I
Baltimaade ühendused kutsuvad peaministreid üles ELi kliimaambitsiooni suurendama
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: september II
Euroopa Parlamendi liikmed peavad küsitavaks Eesti valitsuse plaani puidu ja põlevkivi koospõletamiseks 
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: september I
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august II
Iiri kõrgeim kohus tühistas valitsuse liiga ebamäärase kliimakava
Vaata järele: Arvamusfestivalil arutati Ida-Viru õiglast üleminekut
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august I
Arvamusfestivalil arutletakse täna Ida-Virumaa tuleviku üle
Arvamusfestivalil arutletakse õiglasest üleminekust
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuli II
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuli I
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuni II
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuni I
Aruanne: Pariisi leppe täitmiseks tuleb riiklikke kliimakavasid täiustada
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: mai II
EKO: Riigi investeeringud Ida-Virumaale peavad hoogustama kohalikke algatusi ning õiglast üleminekut
Soome kliimapoliitika ekspert: kliimamuutusega tegelemine on olulisem kui kunagi varem
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: mai I
Ühenduste pöördumine Euroopa Komisjoni poole: Eesti investeeringud põlevkivisse lähevad vastuollu ELi toetustega
Madis Vasser: uut õlitehast ei vaja isegi Eesti Energia
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill II
Eesti esimene kliimakaebus: noored pöördusid õlitehase ehitamise peatamiseks kohtusse
Kuidas võiksime saavutada kliimaneutraalse Eesti aastaks 2035?
“Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035” arutelu toimub peale eriolukorra lõppemist
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill I
Keskkonnaorganisatsioonide kommentaaridega arvestamine ja arvestamata jätmine riiklikus energia- ja kliimakavas
Analüüs: Õiglane üleminek vajab ühiskondlikku debatti
Kutsume "Mina ja kliima" veebinaridele
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: märts II
Valitsuse otsus toetada õlitehase rajamist on vastutustundetu
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: märts I
Kliimaseadus - jah, ei, võib-olla?
Avalik kiri: Euroopa Liidu rahastuse kasutamine aastatel 2021-2027 on määrava tähtsusega edukaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks Eestis
Viis soovitust õiglase ülemineku tagamiseks
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: veebruar II
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: veebruar I
„Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: jaanuar II
Eesti Keskkonnaühenduste Koja avalik seisukoht: tuumajaama rajamisega kaasneksid märkimisväärsed riskid
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: jaanuar I
Aasta keskkonnateo pälvisid kliima fookusesse toonud noored, laituse kliimakriisi kaaperdamine metsade intensiivsemaks majandamiseks
2019
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: detsember I
Kas Euroopa seab eesmärgiks kliimaneutraalsuse aastaks 2050?
Ida-Virumaal otsiti võimalusi õiglaseks üleminekuks kliimaneutraalsele majandusele
Täna algab Madridis ÜRO kliimakonverents (COP25)
Aruanne: EL riigid peavad 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks oluliselt rohkem pingutama
Noored kutsuvad toetama: üleilmne kliimastreik 29. novembril
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: november II
Kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatust arutati Riigikogu keskkonnakomisjonis
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: november I
Keskkonnaühendused soovivad ambitsioonikamat kliimakava
Intervjuu Eili Lepikuga: Ida-Virumaa osas tuleb rääkida majanduse mitmekesistamisest ja töötajate ümberõppest
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: oktoober I
Greta Thunbergi kõned eesti keeles 
Peaministrile anti üle 2848 toetusallkirjaga kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatus
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: september II
Tule toetama: noorte ülemaailmne kliimastreik 27.09
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: september I
Kliimamuutuse teemalised filmid Matsalu Loodusfilmide Festivalil
Eesti kasvuhoonegaaside suund
Mida tähendab kliimaneutraalsus?
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august II
Kliimapoliitika ajaloo lühikursus
Kliimaneutraalse Eesti algatus ootab liitujaid, koos on juba 1250 allkirja
AF 2019 videod: Hea kliima ala
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august I
Intervjuu Anneki Teelahkiga: Ida-Virumaa tööturg muutub üha mitmekesisemaks
Anna oma toetusallkiri: Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035
Henri Holtsmeier: protestin, sest see toob tulemusi
AF 2019: Kliimaviktoriin - Vastab Andres Tarand
AF 2019: Kliimaviktoriin - Vastab Lauri Klein
AF 2019: Eesti sammud põlevkivist väljumiseni - vastab Lauri Jalonen
AF 2019: Kliimaviktoriin - Vastab Grete Arro
AF 2019: Prügikangelased toovad festivalile omapärased rattad, muusika ja tantsu
AF 2019: Eesti sammud põlevkivist väljumiseni - millest alustada?
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: juuli I
Vaid Eesti, Poola, Tšehhi ja Ungari ei toetanud kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2050
Olulisemad sündmused ja meediakajastused - juuni II
Arvamusfestival: Hea kliima ala kava 9.-10. august 
Ülemnõukogu eel: kliimaneutraalne EL hiljemalt aastaks 2040
Arvamusfestivalil toimub presidendi ja noorte kliimaarutelu 
President vaatab tulevikku, valitsus minevikku
Olulisemad sündmused ja meediakajastused - juuni I
Keskkonnaühendused: Kriisile põlevkivitöötuses tuleb leida jätkusuutlikud lahendused
Kiviõlis toimus esimene õiglase ülemineku ümarlaud
Intervjuu Andreas Piwekiga: üleminek taastuvenergiale vajab realistlikku plaani
Piret Väinsalu: põlevkivienergeetikast väljumist toetab õiglane üleminek
Noorte kliimamarss 24.05 - tule kohale!
Avalik loeng 28.05:  "Õiglane üleminek taastuvenergiale - Eesti järgmine suur hüpe"
Olulisemad sündmused ja meediakajastused - mai I
Kadi-Kaisa Kaljuveer:õlitehased sulgevad Eesti fossiilkütuste lõksu
EP valimised: Soodsa keskkonnaseisundi säilimine vajab ka europarlamendi  liikmete panust
Mida Euroopa vajab, on “Jätkusuutlikkuse ja Heaolu Pakt”
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill II
WMO raport: viimased neli aastat olid Maa kuumimad, Eestis  möödunud aastal 5 ekstreemset ilmanähtust
Aprilli I uudiskiri
Eesti valik: väike räpane põlevkiviriik või nutikas kohaneja
Olulisemad sündmused ja meediakajastused: aprill I
Märtsi uudiskiri
Kaart: homsel noorte kliimastreigil lööb kaasa üle 100 riigi!
Kärt Vaarmari kliimastreigi eel: põlevkivienergeetikast tuleb loobuda kümne aastaga
Üleilmne noorte kliimastreik 15. märtsil - löö kaasa! #FridaysForFuture
Kärt Vaarmari: Millise kliima oma lastele valime?
Üleskutse ministritele: toetage Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni!
Erakondade keskkonnalubadustes on esikohal metsanduse areng ning kliimaküsimused
Erakondade kliimadebati kokkuvõte: kliimamuutused on Eesti jaoks arenguhüppe võimalus
Vaata järele: valimiste-eelne kliimadebatt
Kliimadebati välkankeedi tulemused - 9 erakonna arvamused
Keskkonnaministeerium ootab arvamusi kliimaneutraalsuse visioonile
KUTSE: Valimiste-eelne kliimadebatt: Planeedil on juba kiire, aga Eestil?
Uuel aastal kliimasõbralikumalt!
2018
Kliimasõbralikku uut aastat! Esimese sammu kliima heaks saad teha valimiste eel.
Piret Väinsalu ERRis: Ümara jutuga kliimamuutust ei pidurda
Postimees: Maratonkõnelused kandsid vilja: ligi 200 riiki leppis Pariisi kliimaleppe rakendamise reeglites kokku
Esmane ülevaade: Mida arvata Poola kliimakõneluste tulemusest?
Mis saab Pariisi leppest? Otsus venib.
Ülevaade: silmapaistvamad riikide seisukohad kliimakõnelustel #COP24
Kas Eesti toetab visiooni saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus? Vastab peaminister #COP24
Madis Vasser Postimehes: millal algab tulevik? #COP24
Kuhu on jõutud peale 1,5 nädalat kliimakõnelusi? #COP24
Õpilasi ja tudengeid kutsutakse 14. detsembril osalema rahvusvahelisel kliimastreigil #Climatestrike #COP24
Avalik pöördumine: Eesti peab toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni 
Värske raport: mis on kliimamuutuse seisukohalt õiglane? #COP24
Tõeliselt inspireeriv 15-aastane kliimamuutuse eestkõneleja
Mis on olulisimad otsusekohad Katowice kliimakõnelustel?
Kliimakõneluste algus: olulist Eesti peaministri avakõnest #COP24
Katowices algasid olulise tähtsusega kliimakõnelused #COP24
Märgalaviljelus - lahendus kasvuhoonegaaside vähendamiseks kuivendatud turbaaladel?
Keskkonnaühendused ootavad riigilt selget tegevusplaani kliimavaenulikust põlevkivienergeetikast loobumiseks
RAPORT: kliimamuutuste pidurdamine nõuab drastilisi samme
Siim Kuresoo: kas oleme valmis paavsti kliimasõnumiks ja suudame muutuda?
CANi raport: Eesti on kliimaeesmärkide seadmisel ja täitmisel viimaste seas
Siim Kuresoo: elektrituruseaduse muutmise eelnõuga ei tohi praegusel kujul edasi minna
Uuring: Eesti oli CO2-heitmete kasvu poolest mullu EL-is teisel kohal
Siim Kuresoo: Metsa rohkem raiudes kliimamuutusi ei vähenda
Toeta PÕXITi rahvaalgatust!
2017
2016
Konverents "Kliimamuutused ja keskkonnaränne" 26. oktoobril Tartus
Tormid hävitavad Austrias saaki
Piret Väinsalu: väike spikker neile, kes tahaksid vältida iganenud põlevkivienergiat
Suured vihmasajud Euroopas
Suur Vallrahu on hädas
Moerevolutsioon!
Sten-Andreas Ehrlich: Kolm põhjust reformida taasuvenegia toetuseid
Kristjan Piirimäe: Põlevkivi on otsas
Aleksei Lotman: Kas fosforiidi kaevandamist tasub uurida?
Mitmed suured EL liikmesriigid on Komisjoniga eriarvamusel Pariisi leppe rakendamise osas
Läbi aegade soojeim veebruar
Viiger - kas esimene kliimamuutuste ohver Eestis?
Eelnõu biokütuse osakaalu suurendamiseks 
Leonardo DiCaprio esimene Oscar ja kliimamuutused
Keskkonnaühendused: uues põlevkivi arengukavas on suured puudused
Fidži on esimene riik maailmas, kes ratifitseeris ÜRO Pariisi kliimakokkuleppe 
Margit Saal: Mida peaks Eesti tegema?
Foorum: Põlevkivi arengukavast
Marko Pomerants: inimene ja looduskaitse peavad uuesti sõbrunema
Aleksei Lotman | Lendorava kodu katlasse
Vabariigi valitsus otsustas anda Narva elektrijaamadele tulevikus taas võimaluse massiliselt puitu põletada
ELF - puudest elektri tegemine on paha plaan!
Rene Tammist: elektrituruseadus seab esikohale Eesti Energia ärihuvid
2015. aasta keskkonnategu ja -kirves
2015 oli erakordselt soe aasta
2015