2015 oli erakordselt soe aasta

Eriliselt soojad olid aasta kolm esimest ning kaks viimast kuud, mis olid normist tunduvalt soojemad. Kui jaanuar, veebruar, märts ja november oli aastate keskmisest 3-4 °C soojemad, siis detsember oli normist 5 °C soojem.

Mõnes ilmajaamas, kus vaatluste rida on peaaegu sajandi pikkune, pole varem nii sooja aastat varem esinenud. Sellisteks jaamadeks on näiteks Tallinn ja Võru. Tallinnas oli aasta keskmine õhutemperatuur 7,5 °C (norm 5,9 °C) ning alates 1920. aastast pole varem nii sooja aastat esinenud. Kõige jahedam on Tallinnas olnud aga 1942. aasta, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli vaid 2,6 °C. Samuti Võrus pole varem nii sooja aastat olnud – 2015. aasta keskmine õhutemperatuur oli 7,6 °C (norm 6,1 °C). Kõige jahedam aasta on Võrus olnud 1956, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli 3,3 °C. Kahjuks pole Võrus vaatlusandmeid perioodil 1940-1944.

Kõige soojem oli möödunud aasta Vilsandil, kus aasta keskmine õhutemperatuur oli 8,8 °C (norm 7,1 °C). Peaaegu 150 aasta pikkuses vaatlusreas, milles küll esineb mõningaid andmelünki, on see kõige soojem aasta. Kõige jahedam on Vilsandil olnud 1871. aasta, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli 2,4 °C.

Ka Tartu poolteise sajandi pikkuses vaatlusreas pole nii sooja aastat varem olnud. Tartu aasta keskmine õhutemperatuur oli 7,4 °C (norm 5,8 °C). Kõige jahedamad on Tartus olnud 1867. ja 1875. aasta, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli 2,4 °C.
/Riigi ilmateenistus