50 Euroopa organisatsiooni ühiskiri EL valitsusjuhtide kohtumise eel

Euroopa Liidu valitsusjuhtide tänase ja homse kohtumise eel saatsid 50 Euroopa organisatsiooni EL otsustajatele eelmisel nädalal avaliku kirja, milles tuuakse välja oma ootused juulis avaldatavale "Fit for 55" paketile. Eestit esindab kohtumistel peaminister Kaja Kallas.

"Fit for 55" paketis tuleb Euroopa Komisjon välja oma ettepanekutega EL energia- ja kliimapoliitikat kujundavatate regulatsioonide muutmiseks, et saavutada uus 2030. aastaks seatud heitmete vähendamise eesmärk ehk -55%. Eesmärgini jõudmiseks on muuhulgas oluline tõhustada EL kliimameetmeid nii, et need oleksid kooskõlas Pariisi kliimaleppe eesmärkidega, tugevdada heitmetega kauplemise süsteemi (ETS) ning säilitada ja tugevdada riiklikult siduvaid eesmärke, mis hõlmavad maanteetransporti, hoonete ja põllumajanduse heitkoguseid ning jäätmeid. Ühiskirja leiab siit (ingliskeelne).

Ühiskirjaga seonduvas pressiteates nendib Euroopa kliimavõrgustiku (CAN) direktor Wendel Trio, et „See kiri peab olema ELi juhtide äratuskell, et paketi „Fit for 55” alla kuuluvad vaid tugevad ja hästi kavandatud kliima- ja energiaalased õigusaktid. seda peavad aktsepteerima nii Euroopa inimesed kui ka ettevõtjad. 25. mail toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel peavad Euroopa juhid pühenduma jõulise, ambitsioonika ja kaasava kliima- ja energiapoliitika elluviimisele. "

Ühiskirjale allakirjutanud esindavad Euroopa erinevaid ettevõtteid, investoreid, omavalitsusi ning vabaühendusi. Kirjale on teiste seas alla kirjutanud ka Eestimaa Looduse Fond (ELF). ELF on ühtlasi CANi liige.