Aleksei Lotman: Trumpi otsus taanduda kliimaleppest on ohtlik ja vastutustundetu

USA on Hiina järel teine suurim kasvuhoonegaaside emiteerija ning on muidugi küsimus, kas suudetakse täita Pariisi leppe eesmärki - hoida globaalse keskmise temperatuuri tõus 1,5-2 kraadi piires. Kui võtta kogu ajalooline sealt atmosfääri jõudnud kasvuhoonegaaside kogus, on USA jätkuvalt suurim süüdlane inimtekkelises kliimamuutuses. Seetõttu on Trumpi tegevus ääretult küüniline ja tema kõnet saatnud retoorika USA jätkuvast juhtrollist keskkonnakaitses lihtsalt naeruväärne. Vastupidiselt Trumpi lubatule ei too kõnealune lühinägelik otsus paraku USA majandusse õitsengut, vaid võib hoopis pidurdada seal viimastel aastatel hoogsalt arenenud ja palju töökohti loonud taastuvenergeetika arengut.

Ka väiksel Eestil on põlevkivienergeetika tõttu ebaproportsionaalselt suur kliimamõju. On aeg võtta otsustavalt suund põlevkiviajast väljumiseks, sest tulevik on vaieldamatult vaid ökoloogiliselt vastutustundlikul majandusel, mitte taastumatute loodusvarade raiskamisel. Ühe suure riigi suurt ja kindlasti ka ajutist lollust ei maksa järele ahvida, vaid pigem kasutada oma väiksust kui võimalust haarata juhtroll vältimatult vajalikus energeetikarevolutsioonis.