Arvamusfestival 2021: Maa alal toimub arutelusid maavaradest toidulauani

Arvamusfestivali Maa alal toimub kahe päeva jooksul terve rida arutelusid, mille fookuses on nii maavarad, toit, transport, taastuvenergia, kliimanetraalsus ja palju muud. Kokku saab alal kuulata ja kaasa arutada üheksal arutelul. Arutelusid korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine koostöös Keskkonnaõiguse Keskusega, Tuuleenergia Assotsiatsioon, TÜ Energiaühistu ja mitmed teised. Toome allpool välja valiku põnevatest tulevikku vaatavatest aruteludest.

 

13. august 2021

12:00 – 13:30 Kriitilised maavarad ja kriitilised küsimused

Digi- ja rohepööre suurendavad hüppeliselt nõudlust kriitiliste maavarade, näiteks fosforiidi ja haruldaste muldmetallide järele. Kui seni on Euroopa Liit toetunud maavarade impordile, siis uue strateegia järgi avatakse tee nende laialdasemaks kaevandamiseks oma territooriumil, teatavasti on ka Eestis nende varu võrdlemisi suur. Samal ajal kasvatab Rail Balticu ja neljarealiste maanteede rajamine survet ka ehitusmaavarade, näiteks lubja- ja dolokivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamiseks. Mitmed kohalikud omavalitsused ja kogukonnad seisavad aga jõuliselt oma õiguse eest puhtale keskkonnale, takistades nii uute karjääride ja kaevanduste rajamist. Arutelu eesmärk on kaardistada maavaradega seotud kriitilised küsimused, mida eri huvipooled peavad oluliseks üheskoos püstitada. Niiviisi püüame luua nende vahel rohkem mõistmist, mille pinnalt leida tulevikus võimalikult head lahendused maapõuepoliitikas.

Osalejad: Kaja Toikka (kaevandamisest mõjutatud kogukonna liige), Mihkel Pukk (Eesti Maavarade Ühingu liige), Hendrik Puhkim (Keskkonnamõju Hindajate Ühingu juhatuse esimees), Tiit Terik (Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees), Veiko Karu (TalTech geoloogia instituudi mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna juhataja), Margus Raha (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna analüütik), Rein Voog (Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juhataja)

Korraldajad: Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus

18:00 – 19:30 Kuidas tuulepark saab kogukonda toetada?

Arutame, kuidas saame tulevikus lõimida tuulepargid ja kogukonnad üheks roheenergia tervikuks. Ideedena on laual otseste ja kaudsete töökohtade loomine kogukonda; ettevõtluse elavdamine lähedal asuva taastuvenergia tootmise kaudu; kaasaegse taristu rajamine hajaasustuspiirkondadesse; kogukonnale sh kohalikele ettevõtjatele eritingimustel elektri- või muu energiakandja müük; stipendiumid kohalikele just taastuvenergia valdkonnas hariduse omandamiseks. Kokkuvõtvalt: proovime kohaliku kasu rääkida ja mõtestada lahti sügavamalt kui ainult otsene rahaline hüvitis. Rahaline hüvitis on väga oluline, kuid vajalikud on mõlema osapoole pingutust nõudvad lahendused.

Osalejad: Jaanus Uiga (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kuido Kartau (Saare Wind Energy), Karel Tölp (Häädemeeste vallavanem), Aavo Kärmas (Enefit Green), Argo Mendel (Võiste sadama juht, rannakalur)

Korraldaja: Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon


14. august 2021

10:00 – 11:30 Mis on energiaühistust kogukonnale kasu?

Proovime lahti mõtestada, mis on kogukondlik energiaühistu ning kuidas see aitab kaasa taastuvenergia teemadega tegelemisel. Milline kasu on kogukonnale energiaühistust? Arutame, et leida ühist visiooni, lahti rääkida kahtlused ning vastata küsimustele.

Osalejad: Peeter Vihma (sotsioloog ja kogukondade ekspert), Martin Kruus (taastuvenergiaettevõtja), Märt Helmja (TÜ Energiühistu tegevjuht), Kulno Kesküla (Virtsu kogukonnast)

Korraldaja: TÜ Energiaühistu

16:00 – 17:30 Rohepööre toidulaual. Kas närime oksa, millel istume?


Rohepööre ja „Talust taldrikule” strateegia on viimase aja kuumad teemad. Need puudutavad meie kõigi toidulauda. Kas rohepööre meie toidulaual on võimalik ning kuidas seda saavutada? Arutleme selle üle, millised on võimalused ning takistused planeedisõbraliku toidu valiku teel. Proovime aru saada, kui palju kõnetab rohepööre toidulaual l inimesi laiemalt ja kui palju üldse teatakse toidu keskkonnamõjust. Publik saab sõna sekka ja planeedisõbraliku ampsu põske!

Osalejad: Siim Tiidemann (Maaeluministeerium, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler), Laura Truija (keskkonnasõbraliku toidu entusiast), Annely Holm (Muhu Liha Tulundusühistu), Ülle Prommik (Tartu linn, Tervishoiuteenistus, tervisespetsialist), Dan Prits (Köömen Catering)

Korraldaja: Eestimaa Looduse Fond

12:00 - 13:30 Koos, kestlikult!

“Koos, kestlikult!” paneelis arutleme, mida saaksime individuaalselt ja ühiselt teha, et liikuda jõudsamalt ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja Eesti 2035 eesmärkide saavutamise suunas. Kestlik areng hõlmab kõiki ühiskonna osi ning me kõik puutume ühel või teisel moel kokku erinevate suurte väljakutsetega, samas ÜRO kestliku arengu eesmärgid on paljude jaoks jätkuvalt võõrad. Kestliku arengu koalitsioon on loomas info- ja kaasamisplatvormi, mis tooks ühiskonna erinevad osapooled kokku ühiselt neid eesmärke saavutama. Kuid mis toetaks vajalikku kollektiivset ja süsteemset tegutsemist ning mis rolli võiksid mängida erinevad osapooled (nt teadus, riik, ettevõtted jt)? Arutelu tõstab ka osalejate hulgas teadlikkust kestlikust arengust ja inspireerib tegudele läbi praktiliste näidete erinevatest sektoritest.

Osalejad: Katrin Bats (Rimi Eesti Food AS PR&CR juht), Mikk Vainik (AccelerateEstonia juht), Kairi Niinepuu-Mark (Lääne-Harju Valla Rohelise valla idee algataja), Katri-Liis Lepik (MTÜ Skill Mill, Tallinna Ülikool), Hanna Gerta Alamets (aktiivne tudeng ja Noorte keskkonnanõukogu liige)

Korraldajad:  MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, MTÜ GTL Lab

18:00 – 19:30 Kliimaneutraalsus: miks see nii palju haiget teeb?

Rahvaalgatusest “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035” on möödunud kaks aastat. Peetud on debatte, hüppeliselt on tõusnud ELi kliimaambitsioon, põlevkivitööstus langeb vaikselt turukonkurentsist välja ja emissioonid vähenevad. Sellest aga ei piisa. Kas aastaks 2050 ei pruugi me üleminekuni jõuda, kui puuduvad julged otsused, selge kava ja kokkulepe ühiseks pingutuseks? Muutused ei ole lihtsad ja kindlasti ei ole need valutud. Aruteluga vaatamegi üleminekut õigluse seisukohast ja anname hääle neile, keda muutused erineval moel puudutavad. Mida tähendab kliimaneutraalsus meist igaühe jaoks, milliseid loobumisi eeldab ja mida võime sellest võita? Kuidas paremini mõista neid, kes tulihingeliselt muutuse vastu seisavad, ja neid, kes justkui toimiva lammutamist nõuavad? Siirdeprotsessist puudutatud räägivad oma loo, muutuste juhid aitavad neid mõtestada ja arutelus osalejad erinevaid lahendusi hinnata.

Osalejad: Margit Keller (TÜ suurte siirete töörühma juht), Jaak Aab (riigihaldusminister), Madis Vasser (aktivist), oma lugu jagavad inimesed, kes muutustes sees

Korraldaja: Eestimaa Looduse Fond

Jälgi jooksvalt infot Maa ala arutelude kohta Facebookis ning Maa ala kogukavaga koos arutelude sisuga saab tutvuda Arvamusfestivali kodulehel.