ELFi kommentaar tuumaenergia otsusele: vajame tervikpilti Eesti energiasüsteemi tulevikuvajadustest

Eile, 12.06 õhtul võttis Riigikogu II lugemisel vastu tuumaenergia kasutuselevõtu toetamise otsuse. Tuumaenergiat toetava otsuse poolt hääletasid 94st kohal olnud saadikust 41. Ülejäänud kohal olnud 53 saadikut ei pooldanud eelnõud (25), olid erapooletud (2) või ei hääletanud (26). Tunnustame saadikuid, kes küsisid istungil olulisi küsimusi, võtsid sõna kõnepuldis, tuues välja küsitavusi, ja olid sellisel kujul eelnõu vastu.

“Kahetsusväärne, et Riigikogu saadikud otsustasid Eestis kiirustades edasi liikuda tuumaenergeetika ettevalmistustega olukorras, kus riigi rahalised vahendid on niigi piiratud, teemas palju ebaselgust ning tuumajaama vajadus ja kulutõhusus Eestile teadmata. Riigikogu saaliski kõlas palju kriitilisi küsimusi, kahtlevaid hääli või suisa vastuseisu ja eriarvamusi, mis vajaksid eraldi arutelusid. Üllatav, et nii kaalukas otsus on võimalik vastu võtta vaid 41 Riigikogu liikme häälega ja selle põhjal saab alustada niivõrd kaalukaid ettevalmistusi tuumaenergeetika kasutuselevõtuks”, ütles ELFi kliimapoliitika ekspert Piret Väinsalu.

Ta lisas, et loodab, et enne tuumaenergia kasutuselevõtuks vajalike ettevalmistavate tegevustega alustamist tehakse siiski esmalt analüüsid, mis annaksid meile tervikpildi Eesti energiasüsteemi tulevikuvajadustest ja tuumaenergia kohast selles, mh kas see oleks ka riigile mõistlik ja kulutõhus tee.
Vaadates hääletustulemusi saab öelda, et otsus tehti suuresti Reformierakonna liikmete poolt, kust tuli tervelt 28 poolthäält. Reformierakond oli ka ainuke erakond, kus puudus eelnõule vastuseis, sest ülejäänud 8 kohal olnud reformierakondlast ei hääletanud.

Ekraani kuvatõmmis tuumaenergia otsuse lõpphääletusest Riigikogus 12.06.2024


Eesti 200 fraktsioonist oli 5 poolt ja 5 vastu, 1 liige ei hääletanud.
Isamaa fraktsioonist oli 3 poolt ja 2 vastu, 1 oli erapooletu, 1 ei hääletanud.
Keskerakonnast pooldas eelnõud 1 liige, 4 oli vastu ja 1 ei hääletanud.
EKREst oli poolt samuti 1 liige, 12 ei hääletanud.
Fraktsiooni mitte kuuluvatest saadikutest olid 3 poolt, 6 vastu, 1 erapooletu ja 2 ei hääletanud.
SDEst oli vastu 8 saadikut ja 1 ei hääletanud.

Loe lisaks: