EPL: Euroopa Komisjon soovitas Eestil üle vaadata, kas metsa ikka peaks ahju ajama

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) hinnangul on Eesti kliimapoliitika ühed peamised lahendamist vajavad sõlmkohad on metsa raiemaht, turba kaevandamine ning põlevkivist loobumise tähtaja puudumine.

Samadele kitsaskohtadele juhtis tagasisides uuendatavale Eesti riiklikule energia- ja kliimakavale REKK ka Euroopa Komisjon.

Ühtlasi toob ELF välja, et ambitsioonikate eesmärkide seadmisest üksi ei piisa, kui riigil puudub selge plaan, kuidas eesmärkideni jõuda.


#rekk #LULUCF #põlevkivi #togetherfor1point5 #igatonnloeb