Erakondade keskkonnalubadustes on esikohal metsanduse areng ning kliimaküsimused

„Üldiselt tuleb erakondi kiita püüdluse eest keskkonnaküsimusi paremini mõista ja adresseerida. See väljendub nii sisulisemates programmilistes lubadustes, EKO-le antud vastustes kui ka kampaaniates keskkonnalubaduste nähtavamaks toomises,“ ütles erakondade valimisprogramme võrrelnud Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Kärt Vaarmari. „Aeg näitab, kas adekvaatne tegevuskava kliimamuutuste ja elurikkuse kao pidurdamiseks kujuneb ka osaks uue valitsuse koalitsioonileppest,“ lisas Vaarmari.

Riigikogu valimiste eel küsis EKO erakondadelt nende seisukohti olulistes keskkonnaküsimustes. Erakondadelt saadud vastused avaldati koos ekspertide kommentaaridega valdkondade kaupa alates jaanuari lõpust EKO kodulehel. Vastuseid analüüsinud ja kommenteerinud eri valdkondade ekspertide hinnanguid võrreldes paigutuvad keskkonna suhtes kõige vastutustundlikumale poolele ootuspäraselt Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond, aga ka Sotsiaaldemokraadid. Skaala teise äärde paigutus kõige selgemalt EKRE, kelle vastused on pälvinud vaid madalaimaid hindepunkte. Reformierakond, Keskerakond, Isamaa ja Eesti200 laveerivad vahepealsel alal.

9 erakonna kliimadebatt 2019. a veebruaris

Keskkonnaühendused esitasid erakondadele küsimusi viies suuremas valdkonnas, kus lähiajal langetatavad otsused on kõige määravamad: suurte investeeringute planeerimine, kliimamuutus ja energeetika, metsandus, maaomanike kaasamine looduse hoidmisse ning keskkonnatasud. Küsimustele vastasid Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE, Eestimaa Rohelised, Eesti 200 ning Elurikkuse Erakond. Vabaerakond saatis vastuseks viite oma programmile.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.

Rohkem infot:

Kärt Vaarmari
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige
E-post: kart@elfond.ee
Tel: 527 4761