Euroopa kliimaseadus: liikmesriigid jõudsid suures osas kokkuleppele

Keskkonnaõiguse Keskus kirjutab novembrikuises keskkonnaõiguse uudiskirjas, et EL liikmesriigid leppisid oktoobri teises pooles kliimaseaduse suhtes kokku osalise üldise lähenemisviisi. Liikmesriigid nõustusid, et eesmärk saavutada ELi kui terviku kliimaneutraalsus aastaks 2050 peab olema õiguslikult siduv, kuid jätsid otsustamise 2030. a kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise ajakohastatud eesmärgi üle detsembrisse. Samuti soovivad liikmesriigid seada vahe-eesmärgi 2040. aasta kohta. Kliimaseaduse väljatöötamise varasematest etappidest saab lugeda Keskkonnaõiguse Keskuse oktoobri- ja septembrikuu uudiskirjast.

Samal teemal:
EL Nõukogu pressiteade
Uudis euractiv kodulehel