Idavirulasi kutsutakse tutvuma maakonna roheplaani võimalustega

Homme, 19. aprillil kell 18 on Ida-Virumaa elanikud, ettevõtjad, eestvedajad ja teised huvilised oodatud Ida-Virumaa roheplaani veebiarutelule. Sündmusel antakse ülevaade valmivast maakonna roheplaanist ning saab kaasa mõelda igaühe rollile plaani teoks tegemisel. Vene keeles / На русском

Registreerumine SIIN. Üritus toimub zoomis, lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Üritusel on sünkroontõlge.

“Oleme ka varem mitmel korral koos maakonnas tegutsejatega roheplaani ideid paremaks sättinud ning arutanud, kas ning kuidas oleks võimalik neid teoks teha. Homne veebiarutelu tugineb roheplaani jõudvatele lõplikele tegevustele, mis on sündinud erinevate huvirühmade, sh kohalike elanike, ühisloomes. Tegemist on viimase aruteluga enne roheplaani n-ö lukku löömist. Seega on see kindlasti hea võimalus Ida-Viru maakonna keskkonnast ja tulevikust huvituvatel inimestel kokku tulla ning mõelda, kas ja mida igaüks plaanist ära teha saaks. Väga on oodatud kohalikud omavalitsused, kelle roll ja tugi roheplaani elluviimisel on möödapääsmatu,” innustab Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert Piret Väinsalu kohalikke osalema.

Sündmusel saavad sõna mitmed inspireerivad kõnelejad. Näiteks jagab Kood/Jõhvi kogukonnajuht Kadi Lääts oma kogemust uuendusliku kooli loomisel Ida-Virumaal. Roheplaani sisu ja elluviimise üle arutlevad teiste seas Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist, Kristi Klaas Riigikantseleist. Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustab võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks. Ida-Virumaa kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) Julia Politševa julgustab Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel uskuma, et esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast algatusest võivad saada alguse olulised muudatused.

PÄEVAKAVA:

18.00 – 18.15 Sissejuhatus ja roheplaani koostamise tutvustus
18.15 – 18.30 Maakonna värske ettevõtluskogemus: uuendusliku kooli loomine. Kadi Lääts, Kood/Jõhvi kogukonnajuht
18.30 – 19.00 Kuidas maakonna roheplaan teoks teha? Arutlevad Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist, Kristi Klaas Riigikantseleist ja teised.
19.00 – 19.10 Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustab võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks.
19.10 – 19.25 Julia Politševa, maakonna kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) kogemuslugu sellest, kuidas esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast võivad alguse saada olulised muudatused / Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel.
19.25 – 19.40 Ühine ajurünnak maakonna ettevõtmistest rohepöörde hoogustamiseks
19.40 – 19.45 Kokkuvõte ja mis edasi saab?


Ida-Virumaa roheplaan aitab kaasa ettevõtlikkuse ning rohemajandusele keskenduvate töökohtade arvu suurenemisele maakonnas. Ühtlasi toetab plaan näiteks põlevkivitööstuse saaste vähenemist, puhtamat elu- ja looduskeskkonda, rohevaldkonna teadmiste kasvu elanike seas, aga ka energiasäästu, hoonete energiatõhusust ja energiaühistute teket.

Ida-Virumaa roheplaanist rohkem: kliimadialoog.ee/roheplaan

Ida-Virumaa roheplaani koostamist veavad eest Eestimaa Looduse Fond ja MTÜ Cleantech ForEst (Cleantech Estonia). Plaani valmimisele on kahe aasta jooksul kaasa aidanud ligi 100 inimest ja 60 organisatsiooni. Maakonna roheplaani lõplikku valmimist on oodata lähikuudel ning sellest saab Ida-Viru maakonna 2021-2035 arengustrateegia lisa. Plaani koostamist on toetanud Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Piret Väinsalu, Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert, telefon 5812 0287, piret@elfond.ee

Samal teemal: