Ingrid Nielsen ja Maris Pedaja Sirbis: energiakainelt energiapiisavuseniKüsimus sellest, kuidas taastuvenergia arendamine ja loodus üksteisele ette ei jääks, on enam esile kerkinud seoses Euroopa Komisjoni algatatud algatusega RePowerEU. Selle tulemusena on liikmesriigid lükanud taastuvenergia kasutuselevõtuks sisse kiirema käigu, mis on väga vajalik. Teisest küljest kaasnevad sellega riskid elurikkusele, sest suureneb surve loodusele.

Tuuliku Läänemaal. Foto: Katre Liiv

Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia ekspert Ingrid Nielsen ja Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Maris Pedaja kirjutavad Sirbis sellest, et ehkki üheaegselt vajavad kiiret lahendamist nii kliimakriis kui ka elurikkusekriis, tuleb olla valvas, et me üht lahendades teisele karuteenet ei tee.

"Taastuvenergia laialdasem ja kiirem kasutuselevõtt on üks kliimakriisi lahendajaid. Kliimakriis ja elurikkusekriis käivad käsikäes, sest loodusel, õieti selle säilimisel, on hindamatu osa kliimamuutuse pidurdamisel. See tähendab, et kliimakriisi lahendamisel peame alati jälgima, et väldiksime „ühe käega annab, teisega võtab“ olukorda," kirjutavad Nielsen ja Pedaja.

Artikli tervikteksti saab lugeda 27.10.2023 ilmunud Sirbist:

"Energiakainelt energiapiisavuseni"


#kliimamuutus #kliimakriis #elurikkusekriis #kiire #REPowerEU #rohelineenergia #taastuvenergia