Kas Eesti vajab tuumaenergiat? Räägime ajastTuumajaama ehitamine kavandatu ca 10 aasta jooksul ei ole realistlik. Tuumajaama ehitamine võtab enamasti planeeritust oluliselt rohkem aega või katkeb rahapuudusel sootuks.

  • Tänastele teadmistele tuginedes on ca 10-aastane ajakava ebarealistlik. Maailmas ei ole ühtegi kommertstingimustes töötavat väikest moodulreaktorit. Esimeste väikereaktorite ehitus on võtnud planeeritust 2-4 korda kauem aega.
  • Eesti toetub võimaliku tuumajaama rajamise aja- ja rahastuskava planeerimisel Kanadas Darlingtoni tuumajaama alale planeeritavale BWRX-300 reaktorile. Selle jaama ehitamisega ei ole aga veel alustatud. Otsus jaamale ehitusloa andmise kohta tehakse projekti põhjaliku hindamise järel eeldatavasti 2024. aasta lõpus. Projekti ajakavas püsimine ja jaama valmimine 2028. aasta lõpuks on ebatõenäoline.
  • Teise Eestis sageli eeskujuks toodava SMR arenduse NuScale’i ehitus katkestati USAs 2023. a. finantsprobleemide tõttu.
  • Eesti riigi tuumaenergia töörühma lõppraporti järgi on rahastuse mõttes aga äärmiselt oluline referentsprojekti tähtaegne ja planeeritud eelarves elluviimine Kanadas.

 

Uuri täpsemalt tuumaenergia hinnaga ja
muuga seotud müüte ja tegelikkust
SIIT

 

#eestivajabtaastuvenergiat #loodustahabtaastuvenergiat #tuumaenergiamüüdid #tuumaenergiaonkallis #tuumaenergiaonaeglane #rohelineenergia #eestiloodus #taastuvenergia #tuuleenergia #päikeseenergia #tuumaenergia #päike #tuul