Kas Eesti vajab tuumaenergiat? Räägime hinnast


Tuumaenergia ei ole soodne. Tuumaenergia on kallis ning see ei too meile soodsat elektrihinda.

  • Tuumaenergia ja väikeste moodulreaktorite (SMR) energia omahind ehk LCOE on taastuvenergiaallikatega võrreldes märkimisväärselt kallim, sh meretuuleenergiast, samuti tuule- ja päikeseenergiast kombinatsioonis salvestusega. Seda kinnitavad andmed nii rahvusvaheliselt finantskonsultatsiooniettevõttelt Lazard, analüüsid kui ka teadusartiklid.

  • Just tuumaenergia kõrge omahinna tõttu vajab jaama rajamine ka riigi rahalist toetust – tuumaenergia on taastuvenergiaallikatega võrreldes oluliselt kallim ja seega ei püsiks jaam riigi rahalise toetuseta konkurentsis.

  • Tuumaenergia hinnast rääkides tuuakse sageli eeskujuks Põhjamaade soodsat elektri hinda, ent see tuleneb hüdroenergiast, mitte tuumaenergiast.

  • Väär on ka arusaam, nagu oleksid väikesed reaktorid suurtest reaktoritest soodsamad ehitada. Üldjuhul on väikeste reaktorite ehitamine suurtest kulukam. Suurtega sama hinnaklass on võimalik saavutada suure nõudluse puhul, ent tellimusi reaktoritele peaks sel juhul olema vähemalt kümnetes.

Uuri täpsemalt tuumaenergia hinnaga ja
muuga seotud müüte ja tegelikkust
SIIT