Kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatust arutati Riigikogu keskkonnakomisjonis

12. novembril tutvustasid keskkonnaorganisatsioonid (Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Roheline Liikumine) Riigikogu keskkonnakomisjonile rahvaalgatust “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035”. Algatajad rõhutasid teema pakilisust, teaduspõhise ja valdkondadeülese käsitluse olulisust ning riiklike arengukavade uuendamise vajadust. Ühendused tõid muuhulgas välja, et olulisemad tegevused peavad toimuma juba lähikümnendil. Samuti viidati ELi tulevase eelarveperioodi rahastuse eelplaneerimise tähtsusele järgneva poole aasta jooksul - kliima ning energeetikasektori õiglane üleminek peavad olema seatud prioriteediks. Ühtlasi tehti ettepanek luua ülikoolide tegevteadlaste nõukogu, et töötada  välja  järgmised reaalsed sammud kliimaneutraalsuse poole liikumiseks.

Ettekande tegi ka SEI Tallinna juht Lauri Tammiste, tutvustamaks sügisel valminud Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüsi. Kuigi analüüs keskendub kliimaneutraalsuse saavutamisele aastaks 2050, kommenteeris Tammiste 2035 eesmärke üldjoontes positiivselt - elektri- ja soojatootmises on see täiesti võimalik. Transpordisektori puhul ei pidanud ta seda aga jõukohaseks, vaadeldes tänast autostumise taset. Metsanduse ja maakasutuse sektori plaane oleks 2035 eesmärgi valguses vaja muuta, et süsiniku sidumise võimet maksimeerida. Hoolimata erinevatest võimalikest aastaarvudest leidis ka SEI analüüs, et olulisemad otsused kliimaneutraalsuse suunal tuleb langetada lähiaastatel, samuti peamised tegevused peaksid jääma lähikümnendisse.

Keskkonnakomisjoni liikmete küsimustest ja kommentaaridest kostus nii julgustavaid sõnu kui ka skeptilisust kliimamuutuste inimtekkelisuse osas. Erki Savisaar võttis istungi kokku tõdemusega, et maakera jääb kindlasti alles ka tulevikus, kuid inimeste hea elu võib olla ohus. Eestist peaks saama selles küsimuses teenäitaja ning et see tee saab olla ka majanduslikult kasulik.

Komisjon andis kohtumisel lootust, et rahvaalgatus edastatakse arvamuse küsimiseks ka teistele riigikogu komisjonidele ning võimalusel tõstatatakse see olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu suures saalis.

Vaata videot komisjoni istungist:


Postituse autor: Madis Vasser, Eesti Roheline Liikumine