Mida Euroopa vajab, on “Jätkusuutlikkuse ja Heaolu Pakt”

Euroopa tänavatel ja ka mujal on kuulda kaja: „süsteemimuutus, mitte kliimamuutus”. Kui kliimaaktivist Greta Thunberg kohtus Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, ütles ta, et Juncker peaks rääkima ekspertidega. Aga mida peaksid eksperdid rääkima?

Meie, süsteemimuutuste eksperdid akadeemilistest ringkondadest, ettevõtetest, omavalitsustest ja kodanikuühiskonnast, soovime anda mõningaid julgeid, kuid teostatavaid vastuseid. Eelmisel sügisel nõudsid 238 teadlast ja 90 000 EU kodanikku, et Euroopa lõpetaks oma sõltuvuse majanduskasvust. Kuus inimest meie hulgast kasutasid ära võimaluse esineda Viini “Growth in Transition” (“Kasv üleminekus”) konverentsil, et kokku leppida kolmes võtmepunktis, kuidas jõuda eduka ühiskonnani planeedi piiranguid arvestades. Nendele süsteemsetele muutus-ettepanekutele alla kirjutanute nimekiri kasvab jätkuvalt.

Mis meid ühendab, on tahe vaadata sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvule keskenduvast majandussüsteemist kaugemale. KUIDAS liikuda positiivse plaani suunas, mis tagaks realistlikuma kasvu-järgse (post-growth) majanduse. Meie "Viini vedurid" on mõeldud nõustama poliitikakujundajaid Euroopas riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kuidas toime tulla ühe süveneva kolmekordse kriisiga: kliimamuutused, liikide massiline väljasuremine ja sotsiaalse ebavõrdsuse kasv1.

Olgem nende kriiside suhtes ausad. Pariisi kliimalepe, Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid ega praegune maksusüsteem ei suuda neid eksistentsiaalseid ohte hallata. Grupp teadlasi kirjutas värskelt ajakirjas Science, et “praegused meetmed biosfääri ja kliima kaitsmiseks on täiesti ebapiisavad.”

Hea uudis on aga see, et sügavad muutused ei ole mitte ainult vajalikud, vaid ka oodatud. Hiljutine ulatuslik Euroopa Liidu küsitlus näitas, et enamik eurooplasi arvab juba praegu, et keskkond peaks olema prioriteet isegi majanduskasvu arvelt. Süsteemse muutuse mandaat on olemas.

Vähemalt kolme olulise süsteemse muutuse puhul leiti laialdane kokkulepe teadus-, kodanikuühiskonna-, äri- ja munitsipaalsektori ekspertide seas. Need kolm “Viini vedurit” ei ole mõeldud korvama teisi lahendusi, kuid kõik kolm on kiireloomulised, võimalikud, vajalikud, tahtel põhinevad ja mängu muutvad2. Need lahendused vajavad visionäärset, pika perspektiiviga vaatepunkti ja entusiastlikku suhtumist. Nad nõuavad uut mõtteviisi, mis erineb “järk-järguliste muutuste” mentaliteedist - mõtteviisist, mis on viinud meid praegusse kriisiolukorda.

1) Tõuka troonilt “Kuningas SKT” ning asemele krooni “Kuninganna HEAOLU”

Inimesed tahavad areneda elavas maailmas. SKT kasvu toetav poliitika ohverdab tihti nii inimesed kui ka planeedi, samal ajal kui heaolu taotlev poliitika aitaks meil terveneda.

Heaolu ilma majanduskasvuta on võimalik. Ressursside liigne ärakasutamine, ohutuse eiramine ja reostuse kasv põhjustavad nii inimeste kui ka planeedi huku. Näited Butaanist Uus-Meremaa ja Barcelonani tõendavad, et sotsiaalse ja keskkonna-alase arengu seadmine tähtsamaks kui SKT kasv on tõesti võimalik.

Nõudmised Euroopa Komisjonile:

 • „Stabiilsuse ja Kasvu Pakt” tuleb muuta “Jätkusuutlikkuse ja Heaolu Paktiks”.3

 • „Töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute” fookus tuleb muuta „heaolu, töökohtade ja jätkusuutlikkuse“ suunas.

 • Tuleb luua “Heaolu ja Tulevaste Põlvkondade Peadirektoraat (DG)”, mida juhib esimene asepresident

Nõudmised riikidele, piirkondadele ja omavalitsustele:

 • Luua „Heaolu ja tulevaste põlvkondade portfell” valitsemise keskpunktina

2) MAKSUPARADIISIST väheste jaoks ÜMBERJAOTAMISENI paljude jaoks!

Maksustame rikkust rohkem ja palgatööd vähem. Maksustame reostust astmeliselt ja lõpetame selle rahalise toetamise riigi poolt.

Vahetult pärast teist maailmasõda maksustati ülirikkaid nii Euroopas kui ka Ameerikas kõrgelt (umbes 90% kõige kõrgema tulumäära juures), aga see on muutunud. Ebavõrdsuse suurenemine ja vaesuse kasv aastast aastasse on selge märk sellest, et meie maksusüsteem Euroopas ei tööta tavainimeste heaks, vaid kaitseb rikkaid ja nende vara.

Selle tulemusena suureneb ebavõrdsus ja kasvab ka (maksu)ebaõigluse tunne. Tänu sellele levib ka sotsiaalne rahulolematus ja populism üle Euroopa, seda ka Eestis. „Kollavestide” protest Prantsusmaal näitas, et ei saa maksustada jäätmeid ja saastamist ilma õiglase maksusüsteemita. Saaste tekitamise ja ressursside ülemäärase kasutamise toetused peavad lõppema kohe.

Nõudmised:

 • Määrata 80% suurused tulumaksumäärad Euroopa ülirikastele, et saadud tulu madala ja keskmise sissetulekuga peredele ümber jaotada.

 • Maksustada lennureise parema, odavama ja keskkonnasäästlikuma ühistranspordi toetamise nimel.

 • Käivitada progresseeruvad süsinikdioksiidi ja loodusressursside maksud tootmiskohas ning jaotada sellelt saadava tulu õiglaselt ümber.

 • Tagada maksusoodustused materjalide taaskasutuse korral.

3) TÕHUSAD tooted on head, KÜLLALDASED lahendused on veel paremad

Tõhususe kasv on oluline, kuid see on ainult lahenduse algus.

Sotsiaalne ja kultuuriline tõrjutus võib vähendada tõhususega saavutatut. Me ei pea müüma rohkem tooteid, meil on hoopiski vaja pikaajalisi küllaldasi lahendusi. Mõned ettevõtted juba pakuvad valgustusteenust, mitte lambipirne kui tooteid, suunates nii tähelepanu kauakestvate toodete loomisele.

Barcelona nulljäätmete strateegia on täiustanud eraldi jäätmekogumise süsteeme nutikate jäätmekonteineritega, et aidata kasutajatel vähendada jääkjäätmete hulka ning suurendada biojäätmete kogumist. See läheb kaugemale teadlikkuse tõstmisest, ennetamisest ja taaskasutuse toetamisest.

Nõudmised:

 • Toetada paremaid ärimudeleid, nt. toote-teenuse majandust

 • Rakendada nulljäätmete strateegiaid kõigil juhtimistasanditel, järgides jäätmekäitluse hierarhiat ja tootjate suurendatud vastutuse skeeme.

 • Vähendada tööjõumahukate teenuste, näiteks remondi käibemaksu.

 • Minna tõhususe poliitikalt üle piisavuspoliitikale, et muuta jätkusuutlik eluviis normiks.
Käesoleva kirja on koostanud kuus esimest allakirjutanut. Kõik allakirjutanud on tegevad akadeemilistes ringkondades, kodanikuühiskonnas või omavalitsuste juures.

Nick Meynen, Policy Officer Environmental and Economic justice, European Environmental Bureau

Maria Langsenlehner, Project Associate, EU-Umweltbüro

Kate Raworth, Author of Doughnut Economics

Patrick ten Brink, EU Policy Director, European Environmental Bureau

Toni Ribas Bravo, Ecology Group Coordinator, Barcelona en Comú

Halliki Kreinin, Research Assistant, Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and BusinessDr Jason Hickel, Anthropologist, University of London

Dr Katherine Trebeck, Policy & Knowledge Lead, Wellbeing Economy Alliance

Dr Lorenzo Fioramonti, Professor, University of Pretoria, South Africa

Dr Federico Demaria, Ecological Economist, Autonomous University of Barcelona

Dr Dan O’Neill, Associate Professor in Ecological Economics, University of Leeds

Dr. Marta Conde, President Researc & Degowth, Researcher Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Dr. Claudio Cattaneo Senior Researcher, Department of Environmental Studies, Masaryk University, Brno Czech Republic

Riccardo Mastini, PhD Candidate in Ecological Economics and Political Ecology, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona

Dr. Christian Kerschner, Assistant Professor Modul University Vienna, AT and Masaryk University Brno CZ

Dr Giorgos Kallis, ICREA Professor, Ecological Economist, Autonomous University of Barcelona

Dr Petter Næss, Professor of Planning in Urban Regions, Norwegian University of Life Sciences

John Barry, Professor of Green Political Economy Queen’s University Belfast

Prof. Dr. Maja Göpel, Political Economist and System Innovation scholar, University of Leuphana

Dr. Christoph Gran, Senior Economist, ZOE. Institute for Future-Fit Economies

Jonathan Barth, Economist, ZOE. Institute for Future-Fit Economies;

Prof. Dr. Hermann Ott, University of Sustainable Development Eberswalde, Germany

Dr. Friedrich Hinterberger, SERI Sustainable Europe Research Institute and University of Applied Arts Vienna

Kate Soper, Emeritus Professor of Philosophy, London Metropolitan University

Prof. Jean Gadrey, Economist, University of Lille, France

Prof. Kate Pickett, Epidemiologist and University Champion for Justice & Equality, University of York

Vincent Liegey, co-author of A Degrowth Project, engineer, consultant and interdisciplinary researcher, France / Hungary.

Dr. Miklós Antal, Ecological Economist, University of Leeds

Dr. Stefania Barca, senior researcher, Center for Social Studies - University of Coimbra

Dr. Andreas Novy, associate professor, Vienna University of Economics and Business

Mauro gallegati, prof economics, univ politecnica marche, ancona

Dr. Alexandra Köves, ecological economist, Corvinus University of Budapest, Hungary

Prof. Frank Moulaert, KU Leuven, Belgium

Julien-François Gerber, Assist. Prof. in Environment and Development, International Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands

Elgars Felcis, sustainability scientist, University of Latvia and chairman of Latvian Permaculture association

Dr. Janis Brizga, NGO Green Liberty, Latvia

Prof. Tor A. Benjaminsen, human geographer, Norwegian University of Life Sciences

Dr. Nadia Johanisova, Assistant Professor, Department of Environmental Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Dr. Mihnea Tanasescu, Research Fellow in Political Ecology, Research Foundation Flanders (FWO) at the Free University of Brussels (VUB)

Dr Eeva Houtbeckers, postdoctoral researcher, Aalto University, Finland

Fabricio Bonilla, Happiness Economics Researcher, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona

Dr Paul Ariès, authors of Degrowth or barbarity, director of the International “Observatoire de la Gratuité” (OIG), France

Dr Ivo Ponocny, Full Professor at MODUL University Vienna, Austria

Timothée Parrique, PhD Candidate in Political Economy. University of Clermont Auvergne (CERDI) and Stockholm University (SRC)

Dr. Matthias Schmelzer, researcher at Friedrich-Schiller University Jena and at Konzeptwerk Neue Ökonomie

Dr. Dennis Eversberg, Junior research group leader, Friedrich Schiller University, Jena, Germany

Jan Blažek, Doctoral student in Environmental Humanities, Masaryk University Brno, Czech Republic

Dr. Alevgul Sorman, Ikerbasque Research Fellow, Basque Centre for Climate Change (BC3)

Lilian Pungas, Research Assistant and PhD candidate, Friedrich Schiller University, Jena, Germany

Dr. Barry McMullin, Full Professor, Faculty of Engineering and Computing, Dublin City University, Ireland

Dr. Melanie Pichler, senior researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Dr. Manuel González de Molina, Professor. Agroecosystems History Lab, Seville, Spain

Prof. Brent Bleys, Ecological Economist, Ghent University, Belgium

Christian Dorninger, PhD-candidate, Leuphana University of Lüneburg, Germany, and Konrad-Lorenz-Institute Klosterneuburg, Austria

Dr Panos Petridis, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria

Dr François Briens, Researcher in socio-ecological economy and prospective studies, France

Dr. Martin Fritz, Researcher at Friedrich-Schiller University Jena, Germany

Dr. Vivian Price, Professor, Interdisciplinary Studies, Coordinator, Labor Studies, California State University, Dominguez Hils, California, USA

Dr Max Koch, Professor in Social Policy, Lund University, Sweden.

Logan Strenchock, Environmental and Sustainability Officer, Central European University, Budapest, Hungary

Prof. Matteo Villa, Associate Professor in Economic Sociology, University of Pisa

Ernest Aigner, PhD candidate, Vienna University of Economics and Business

Dr Lidija Živčič, Expert, Focus Association for Sustainable Development, Slovenia

Orsolya Lazányi, PhD candidate in ecological economics, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr. Erik Gomez-Baggethun, Professor in Environmental Governance, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Norway

Dr. Laura Horn, Associate Professor in Global Political Economy, Roskilde University, Denmark

Philippe Defeyt, Chairman, Institute for Sustainable Development, Belgium

Jacques Grinevald, Emeritus Professor, Graduate Institute of Development Studies (GIDS), Geneva

Dr Thomas Smith, Postdoctoral Researcher in Environmental Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Inge Røpke, Professor of Ecological Economics, Aalborg University, Denmark

Lucie Sovová, PhD candidate at the Department of Environmental Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic and Rural Sociology group, Wageningen University, the Netherlands

Dr. Hervé Corvellec, Professor of Management, Lund University, Sweden

Dr Hubert Buch-Hansen, Associate Professor, Copenhagen Business School, Denmark

Dr Ekaterina Chertkovskaya, Lecturer, Lund University, Sweden

Dr Moira Nelson, Associate Professor, Lund University, Sweden

Dr György Pataki, Associate Professor, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Alexander Paulsson, Lecturer, Lund University, Sweden

Dr Timothée Duverger, Associate Professor, Sciences Po Bordeaux, France

Prof. Francesco Gonella, Ca’ Foscari University of Venice, Italy

Dr Christos Zografos, Universitat Pompeu Fabra, Spain

Dr Fabrice Flipo, Institut Mines-Télécom BS, France

François Jarrige, Historian, University of Burgundy, France

Dr Tuula Helne, Senior researcher, Kela (The Social Insurance Institution of Finland), Helsinki

Dr Anna Heikkinen, Senior Research Fellow, Tampere University, Finland

Prof. Dr. Aram Ziai, Political scientist, University of Kassel, Germany

Dr Jens Friis Lund, professor of Political Ecology, University of Copenhagen

Dr Stefan Gaarsmand Jacobsen, assistant professor, Roskilde University

Dr Mladen Domazet, Research director, Institute for Political Ecology, Zagreb, Croatia

Edina Vadovics, Research director, GreenDependent Institute, Hungary

Olivier Malay, Researcher in economics, University of Louvain, Belgium

Ajda Pistotnik, Independent Researcher, EnaBanda, Slovenia

Dr Fausto Gusmeroli - Università degli Studi di Milano, Italy

Dr Ray Cunningham, Green House Think Tank, UK

Dr Janne I. Hukkinen, Professor of Environmental Policy, University of Helsinki, Finland

Dr Guy Julier, Professor of Design Leadership, Aalto University, Finland

Dr Lassi Linnanen, Professor of Environmental Management, Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland

Piotr Barczak, Polish Zero Waste Association, Institute for Circular Economy, European Environmental Bureau, Poland

Philipp von Gehren, Researcher, Austrian Agency for Health & Food Safety

Dr Pasi Heikkurinen, Lecturer in Management, University of Helsinki, Finland; Adjunct Professor of Sustainability and Organizations, Aalto University, Helsinki; Visiting Research Fellow, University of Leeds, UK

Dr Toni Ruuska, Postdoctoral Researcher, University of Helsinki, Finland

Ana Poças Ribeiro, PhD Candidate on Sustainable Consumption at Copernicus Institute for Sustainable Development, Utrecht University

Kristoffer Wilén, Doctoral student, Hanken School of Economics, Finland

Dr. Jean-Louis Aillon, M.D., Phd Candidate in Anthropology and Psychology (Università di Genova, Italy)

Dr. Tuuli Hirvilammi, Postdoctoral Researcher, University of Jyväskylä, Finland

Prof. Dr. Ernst Worrell, Professor Energy & Resources, Utrecht University, The Netherlands

Dr Anne Chapman, Co-chair, Green House Think Tank, UK

Nigel Cohen, Economist, Inclusivity Project, UK

Dr Andrew Mearman, Associate Professor of Economics, University of Leeds, UK; and Green House Think Tank.

Sigrid Stagl, Professor of Environmental Economics & Policy, WU - Vienna University of Economics, Inst Ecol Econ, Austria

Jennifer Hinton, Researcher,, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Madis Vasser, Board member, NGO Estonian Green Movement, Estonia

Dr Miłosława Stępień, independent researcher, Poland

Prof.Bożena Ryszawska, Wroclaw University of Economics, Poland

Marcin Popkiewicz, physycist, Warsaw University, Poland. Author of ‘World at the Crossroads’, ‘Energy Revolution. But why?’ and ’Climate Science’

Jakub Rok, PhD candidate in economics, University of Warsaw, Poland

Dr Weronika Parfianowicz, Institute of Polish Culture, University of Warsaw, Poland

Dr Łukasz Drozda, Institute of Social Prevention and Resocialisation, University of Warsaw, Poland

Dr Maciej Kassner, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Dr Andrzej Tarłowski, Faculty of Psychology, University of Economics and Humanities in Warsaw, Poland

Dr Michał Czepkiewicz, Post-Doc researcher, Faculty of Civil and Environmental Engineering, University of Iceland

Dr Maciej Grodzicki, Institute of Economics, Finance and Management, Jagiellonian University in Kraków, Poland

Angelina Kussy, Predoctoral Researcher, Dep. of Social and Cultural Anthropology, Autonomous University of Barcelona

Prof. Piotr Skubała, soil ecologist, University of Silesia, Faculty of Biology and Environmental Protection, Poland

Dr hab. Wiktor Kotowski, wetland ecologist, Professor at University of Warsaw, Faculty of Biology, Poland

Dr Zofia Prokop, evolutionary ecologist, Jagiellonian University, Faculty of Biology, Poland

Dr hab. Łukasz Michalczyk, evolutionary biologist, Faculty of Biology, Jagiellonian University, Poland

Eliza Kondzior, PhD student in Biology, Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, Poland

Dr Barbara Pietrzak, ecologist, assistant professor, Faculty of Biology, University of Warsaw, Poland

Dr. Kasia Piwosz, aquatic microbial ecologist, Scientist, Institute of Microbiology Czech Academy of Sciences,

Dr. Anna Urbanowicz, molecular biologist, Polish Academy of Sciences, Institute of Bioorganic Chemistry, Poland

Mateusz Leźnicki, researcher in Philosophy of Law, PhD candidate, Polish Academy of Sciences, Institute of Legal Studies, Poland

Dr. Piotr Zieliński, evolutionary biologist, Faculty of Biology, Jagiellonian University, Poland

Dr. Piotr Bentkowski, Inserm / Sorbonne Université, Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique,

Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski Forest Research Institute, Warsaw, Poland

Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, aquatic microbial ecologist, Faculty of Biology, Jagiellonian University, Poland

Dr hab Paweł Koperski, hydrobiologist, Faculty of Biology, University of Warsaw, Poland

Prof dr hab. Jan Marcin Węsławski, marine ecologist, Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences, Poland

Dr hab. Anna Muszewska, biologist, Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Poland

Dr Barbara Stępień, postdoctoral researcher, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics,

Jakub Kronenberg, Social-Ecological Systems Analysis Lab at University of Lodz, and the Sendzimir Foundation, Poland

Paweł Koteja, biologist, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr Michał Pałasz, Institute of Culture, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr Mateusz Płóciennik, assistant professor (ecology, palaeoclimatology), Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Łódź, Poland

Prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, ecologist and ecophysiologist, Institute of Biology, University of Białystok, Poland

Dr Ernst von Kimakowitz, Direktor, Humanistic Management Center; Humanistic Management Network, Switzerland

Dr hab. Karol Zub, Associate Professor, Mammal Research Institute PAS, Białowieża, Poland

Igor Siedlecki, biologist, Faculty of Biology, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Dr Joanna Tusznio, Faculty of Biology, Institute of Environmental Sciences, Krakow, Poland

Dr hab. Łukasz Kaczmarek, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Poland

Łukasz Berlik, independent researcher, Natural Society of Opole Voivodeship, Poland

Dr Beata Czyż, ecologist, University of Wrocław, Poland

Dr hab. Maria Niklińska, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Poland

Anna Gromada, Social and Economic Policy Advisor, the Kalecki Foundation, the UN and the Polish Academy of Sciences, Poland

Jacek M. Szymura, biologist, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Poland

Anna Hauler, PhD candidate, hydrobiologist, Faculty of Biology, University of Warsaw, Poland

Dr Maria J. Golab, ecologist, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Poland

Paulina Kramarz, evolutionary ecologist, Faculty of Biology, Institute of Environmental Sciences, Krakow, Poland

Alek Rachwald, forest ecologist, Forest Ecology Department, Forest Research Institute, Raszyn, Poland

Elisa Plazio, PhD student in Ecology, Faculty of Biology, Institute of Environmental Sciences, Krakow, Poland

Dr Justyna Kierat, melittologist and evolutionary biologist, independent environmental educator, Krakow, Poland

Dr hab. Krzysztof Pabis, marine ecologist, entomologist, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Łódź, Poland

Bogusław Pawłowski, prof., biological anthropologist, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław, Poland

Dr Jerzy Parusel, Upper Silesian Nature Heritage Centre, Katowice, Poland

Dr Aleksandra Walczyńska, evolutionary biologist, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Poland

Prof. dr Andrzej Dyrcz, University of Wroclaw, Poland

Kamil Bartoń, ecologist, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Poland

Assoc. Prof. Tymon Zieliński, Institute of Oceanology PAN, Poland

Jan Sowa, Ph.D., member of Committee of Cultural Studies, Polish Academy of Sciences, Poland

Dr hab. Władysław Polcyn, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Michał Grabowski, Faculty of Biology & Environmental Protection, University of Lodz, Poland

Dr Rafał Ruta, biologist, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław, Poland

Prof. Wiesław Babik, biologist, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, biologist, University of Warsaw, Poland

Prof. Jukka Heinonen, University of Iceland

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK, Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University, Poland

Prof. Michal Woyciechowski, evolutionary biologist, Faculty of Biology, Jagiellonian University, Poland

Dr hab. Sławomir Mitrus, Institute of Biology, University of Opole, Poland

Dr Mateusz Iskrzyński, physicist (postdoc), International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

Dr hab. eng. Marcin Kadej, biologist, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław, Poland

Dr. Adam Ostolski, sociologist, Institute of Sociology, University of Warsaw, Poland

Marta Połeć, Institute of Culture, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr Bartłomiej Gołdyn, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.

Dr Zygmunt Dajdok, biologist, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław, Poland

Kornelia Sobczak, PhD Candidate, Institute of Polish Culture, University of Warsaw, Poland

Prof. dr. Dariusz Tarnawski, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biological Sciences, University of Wroclaw, Poland

prof. dr hab. Monika Kostera, Jagiellonian University and Södertörn University, Poland

Dr. Romina Martin, Stockholm Resilience Centre, Sweden

Dr. Krzysztof Kujawa, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poland

Dr Ryszard Kulik, Workshop for All Beings, Poland

Prof. dr hab. Edward Gwóźdź, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Hanna Kmita, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan Poland

Dr Sarah Cornell, associate professor, sustainability sciences, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Helena Norberg-Hodge, author of Ancient Futures, co-director of The Economics of Happiness, founder and director of Local Futures,

Anja Lyngbaek, Associate Programmes Director, Local Futures, Denmark

Edward Langham, Research Fellow, Schumacher Institute for Sustainable Systems, Bristol, UK

Julian Jones, Distinguished Fellow, Schumacher Institute for Sustainable Systems, Bristol, UK

Richard Hellen, Director, Schumacher Institute for Sustainable Systems, Bristol, UK

Dr Martin Oetting, Managing Director, Omnipolis Media, Berlin, Germany

Dr Luca Coscieme, Research Fellow, Trinity College, University of Dublin, Dublin, Ireland

Dr. Ingo Fetzer, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden

Dr. Arthur Perrotton, Stockholm Resilience Center, Stockholm University, Stockholm, Sweden

Dr. Bengi Akbulut, Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, Montréal, Canada

Dr Tim Daw, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden1 Me kaotame võitluse kliimamuutuse vastu: https://bit.ly/2BW37Dy

Elame kuuendal massilise liikide väljasuremise ajal: https://bit.ly/2tAWr9H

Euroopas ja USAs on kiiresti kasvav ebavõrdsus: https://bit.ly/2Po7ieM


2 Me võime siinkohal ka ära märkida kodanikuühiskonna, võrreldes tarbijaühiskonnaga, rahastada tulevikku, muutes töö- ja eraelu tasakaalu normid jätkusuutlikuks, lükata rööbastelt dereguleerimise, sest seadused ei lähe kitsaste ärihuvide täitmiseks, vaid inimeste ja planeedi kaitsmiseks jne.
3 Seda nõudis 238 akadeemikut, kes avaldasid meelt ja kirjutasid artikleid 40 meediaväljaandes kogu ELis. Kirjutis muutus petitsiooniks, kogudes ligi 100 000 allkirja: wemove.eu/postgrowth