Olulised sündmused ja meediakajastused: juuli 2023

Möödunud ja lähenevad sündmused ning olulised algatused

Riiklik energia- ja kliimakava: energiasiirde katalüsaator või paberimäärimine?


Eesti esitas hiljuti Euroopa Komisjonile hilinemisega riikliku energia- ja kliimakava (REKK). Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) andis majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumile tagasisidet - selgub, et komisjonile esitatud versioonis on riik jätnud muu hulgas arvestamata keskkonnaühenduste ettepanekud seada selgete sihtidena raiemahtude ja turbakaevandamise vähendamine ning põlevkivist väljumise aeg. Üldisemalt on küsitav huvirühmade kaasamise protsess REKKi käimasolevasse uuendamisse.

REKKi järgmine konsultatsiooniring huvirühmadega toimub uue aasta esimeses pooles. Lõplik REKK valmib eeldatavalt 2024. aasta lõpuks. 

Kohustus oma energia- ja kliimakavad esitada lasub ka paljudel teistel Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel. Paraku näitavad riigid üles madalaid ambitsioone, mis seab kahtluse alla piirkonna suutlikkuse täita ELi kliimaeesmärke, selgub juuni lõpus avalikustatud raportist. Eesti riikliku energia- ja kliimakava kohta tegi raportis ülevaate Eesti Roheline Liikumine.

Uudised ja arvamuslood meedias

Kes küll vajab tuumajaama, kui paistab päike ja puhub tuul? Eesti Päevaleht, 25. juuli
ELFi kliimapoliitika ekspert Piret Väinsalu kirjutab, kuidas unistused tuumajaamast teevad karuteenet Eesti taastuvenergia plaanidele.

Talumistasu on olukorra leevendamiseks kõigest üks võimalus, Eesti Päevaleht, 20.juuli
Ingrid Nielsen kirjutab võimalusest kasutada ära energiatootmisel tugeva inimmõjuga maastikke - sellistel aladel on seda lihtsam taluda ja täiendav negatiivne keskkonnamõju on väiksem.

Eesti Roheline Liikumine: keskkonnakaitse Eestis ja kaugemal, Baltic Times, 21. juuli
Keskkonnaühenduse sõnul on Eestisse tarvis rajada vastupidav, detsentraliseeritud ja taastuvatel allikatel põhinev energiasüsteem, mis peab olema üles ehitatud tõenduspõhistele tõhususe, piisavuse ja demokratiseerimise põhimõtetele.

Euroopa kuumalaine võib kesta augustini, ERR, 18. juuli
Juuli leitsak purustas mitmel pool kuumarekordeid. TÜ kliimafüüsika professori Velle Tolli sõnul oli see ootuspärane ja Euroopa kuumalaine haripunkt pole veel kätte jõudnud.

Suvised kuumalained tapsid mullu Euroopas üle 61 000 inimese, Eesti Päevaleht, 13. juuli
Teadlased avaldasid uurimuse, milles analüüsisid mullusel suvel Euroopat tabanud kuumalaine põhjustatud surmasid.

Uuring: üleilmne metsamajanduse lõpetamine seoks nelja aasta süsinikuheitmed, ERR, 12. juuli
Kui planeedil kasvavate metsade majandamine täielikult lõpetada, suudaksid metsad maapealsesse biomassi juurde siduda vaid nelja aastaga inimkonna poolt õhku paisatava süsiniku koguse, osutab hiljutine uuring.

Looduskaitsjad: looduse taastamise määrust on oluliselt lahjendatud, Postimees, 12. juuli
Üleeuroopaline looduse taastamise määruse eelnõu, mida Euroopa Parlament lõpuks toetada otsustas, on looduskaitsjate hinnangul moraalselt väga suur asi, kuid läks läbi märkimisväärse lahjendamise hinnaga.

Tartu loodusmaja näitab, kuidas linnas kliimamuutustega kohaneda, Bioneer, 11. juuli
Tartu loodusmaja juurde valmib aasta lõpuks kliimaõpperada.

Tahtmatu rohepesu. Millal tohib väita, et äri on kliimaneutraalne? Eesti Ekspress, 9. juuli
EL kliimapakett „Eesmärk 55“ ning teised keskkonnateemalised initsiatiivid suunavad ettevõtjaid tegevustele, millel on kliimale ja loodusele positiivne mõju. Tähtis on saada täpselt aru, kas ja kuidas see mõju läbi erinevate tegevuste saavutatakse.

TÜ teadlane hakkab miljonigrandi toel soodest immitsevat naerugaasi uurima, ERR, 6. juuli
Toetuse toel hakkab Mander uurima naerugaasina tuntud N2O ringet madalsoodes ja turbaaladel ning selle seoseid kliimamuutustega.

ELFI nõukogu uueks esimeheks valiti Jüri Kaljundi, Bioneer, 6. juuli
Jüri võttis ameti üle Aveliina Helmilt, kes asus 1. juuli tööle kliimaministri meeskonnas teadusnõunikuna.

Kliimamuutus ja tormid katavad kuuse-kooreüraskile pidulaua, ERR, 6. juuli
Tormiste ilmade, põudade ja pehmete talvede sagenemine ning vale metsamajandamine parandavad Eestis kuuse-kooreüraskite elujärge - oodata võib ulatuslike kahjustuste sagenemist.