Olulised sündmused ja meediakajastused: märts 2023

Möödunud ja lähenevad sündmused ning olulised algatused

Soovitused kliimamõju hindamiseks ning kliimakaalutluste arvesse võtmiseks


Keskkonnaõiguse Keskusel on valminud suunis, mis on mõeldud abivahendiks keskkonnamõju hindamisse kaasatud kohalikele omavalitsustele, mõjuhindajatele, vabaühendustele ja teistele otsustajatele. Nii Euroopa Liidu kui Eesti õigusaktidele, strateegilistele dokumentidele ja juhendmaterjalidele tuginevas suunises keskendutakse eelkõige haldusotsustele ja keskkonnamõju hindamise menetlusele. Suunis on leitav KÕKi kodulehelt.

Vaata järgi IPCC raporti avalikustamise pressikonverentsi

Kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja inimtekkelise kliimamuutusega kohanemiseks on juba praegu olemas teostatavaid ja tõhusaid võimalusi, ütlesid teadlased värskeimat kliimaalast teaduslikku konsensust tutvustavas IPCC raporti kokkuvõtvas aruandes.

Lisaks pressikonverentsi vaatamisele, on võimalus näha Eesti meedias sõna võtnud ekspertide seisukohti. Näiteks soovitame lugeda Eesti kliimapaneeli esindaja ja Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala Roheportaali artiklit, kuulata ELFi värskelt ametisse asunud kliimapoliitika eksperdi Laura Vilbiksi Kuku Raadio hommikuprogrammi intervjuud ning pilgu heita ka kliimaeksperdi Piret Väinsalu artiklile.

Euroopa energiakogukondade riiklikud rahastamisvõimalused


Eesti Rohelise Liikumise partnerorganisatsiooni CEE Bankwatch Networki, REScoop.eu ja CAN Europe’i koostöös jõudis avalikkuseni väljaanne, kus antakse ülevaade kogukonnaenergia toetusvõimalustest ELi riiklike rahastamisprogrammide kaudu ning sellest, mil määral toetavad ühtekuuluvus-, taaste- ja vastupidavuspoliitika programmid energiakogukondade arengut kaheteistkümnes Euroopa riigis.

Uudised ja arvamuslood meedias 

Kliimalaiskusega kaevame iseendale auku, Postimees, 30. märts
Roheleppe ja «Eesmärk 55» paketiga lubab Euroopa Liit teha pelgalt miinimumi, mida on vaja katastroofiliste tagajärgede vältimiseks, rõhutab ELFi kliimapoliitika ekspert.

Grete Arro: Eesti inimene on kestlikult käitudes ohtlikult valiv, ERR, 24. märts
Eestlaste valmisolek teha igapäevaselt keskkonnasõbralikke valikuid on aastaga langenud, selgus värskest uuringust.

Uue LNG taristu rajamine Eestisse ja Lätti pole vajalik, Postimees, 16. märts
Eesti Roheline Liikumine avaldas ülevaate, mis soovitab Balti riikidel vältida uue LNG taristu ehitamist.

Marilin Eessalu: kasum ja keskkond – kas tasakaal on võimalik? ERR, 14. märts
Kriitikat saanud kestlikkuse aruandluse direktiiv on siiski hädavajalik alguspunkt, et eristada ettevõtete tegelik keskkonnamõju rohepesumaigulistest lubadustest, kirjutab ERLi tegevjuht.

Eestlased elavad võlgu ja kasutasid esimese kolme kuuga ära terveks aastaks mõeldud ressursid, Eesti Päevaleht, 14 märts
See tähendab, et aasta lõpuni elab Eesti ühiskond planeedi taluvuspiiride mõttes nii, nagu meil oleks veel teine ja kolmas planeet.

Keskkonnaühendused: riigieelarve iga kulutus peab toetama kliima- ja keskkonnaeesmärke, Põllumajandus.ee, 14. märts
Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Fridays for Future Eesti saatsid valitsusläbirääkijaile soovitused, milles on luubi all kliimapoliitika, energeetika, metsanduse, põllumajanduse ning elurikkuse kaoga seonduvad olulised kitsaskohad.

Mis tunne on õppida bioloogiks keset keskkonnakriise? „Loengu lõpuks tahaks lihtsalt nutta“, Eesti Päevaleht, 8. märts
Kas bioloogiatudengid raiskavad oma aega, õppides tundma elusloodust, mis aina kiiremas tempos hävineb?

Eesti saab endale tuumajaama pooldava valitsuse, Eesti Päevaleht, 7. märts
Tuumausul põhinev energiapoliitika võib aga tähendada, et lõpuks pole Eestis ei tuule-, päikese- ega tuumaenergiat, kirjutab ERLi juhatuse liige Madis Vasser.

Roheline liikumine: USA kliimakahjulik gaas jõuab Leedu kaudu Eestisse, Postimees, 5. märts
Leedus Klaipėdas asuva veeldatud gaasi terminali kaudu jõuab kliimakahjulik kildgaas USAst Eestisse. 

Analüüs. Rohepöörde suurim pidur on otsustamatus, ERR, 1. märts
Mõttekoda SEI Tallinn võrdles erakondade keskkonna-, kliima- ja energeetikalubadusi värskete valdkondlike raportitega ning leidis, et paari erandiga on erakonnad lubadusi sõnastanud tõenduspõhiselt. Küll aga napib konkreetsust rohepoliitika algatustele lõpptähtaegade seadmisel.