Piret Väinsalu Eesti Päevalehes: kes küll vajab tuumajaama, kui paistab päike ja puhub tuul?

Järgmisel aastal peaks riigikogu otsustama, kas Eestist saab tuumariik või mitte. Tuumaenergia töörühma analüüsi tulemusena peaks selguma, kas ja miks oleks tuumaenergia riigile parim valik. Paraku ei näi põhirõhk siiski neil küsimustel olevat.

ELFi kliimapoliitika ekspert Piret Väinsalu kirjutab arvamusloos, et tuumaenergia ei ole Eestile tark valik - parem lahendus on taastuvenergia.  Taastuvenergia on end juba tehnoloogiliselt tõestanud ning võimaldab meil kiiresti kliimaeesmärkideni jõuda, mh kliimaneutraalsus, energiajulgeolek ja soodne elekter. Tuumaenergial on kõrge hind, aga ka kõrge keskkonna- ja julgeolekurisk.
Nende kahe süsteemi toimimine põhineb ka täiesti erinevatel alustel, mistõttu on mõistlik keskenduda ühele, mitte püüda üles ehitada kahte erinevat süsteemi korraga.

Piiratud ressursid ja aeg peaksid sundima meid keskenduma vaid pikaajaliselt jätkusuutlikele ja vajalikele valikutele.

Loe  Pireti arvamuslugu EPL-s.
Foto: PixaBy