VIDEO: Elurikkus ja taastuvenergia: mis võib minna valesti?

Taastuvenergiale üleminekut on tarvis kiirendada, ent sellega ei tohi teha liiga elurikkusele.

Eesti on võtnud sihiks 100% taastuvelektrile ülemineku aastaks 2030. Selleks on vaja püstitada tuulikuid senisest kordades kiiremini. Ent läbimõtlematult tegutsedes võib taastuvenergiale üleminekust saada oht Eesti looduse võimekusele meid kliimakriisis aidata. Elurikkuse kriis ja kliimakriis käivad käsikäes: üht pidurdades peame pidurdama ka teist.


Kõige tähtsam on esmalt läbi mõelda, milleks me energiat vajame ja siis teha otsused tuulikute arvu ning asupaiga kohta. Valikud peavad olema teaduspõhised ja kaasavad.

Videos arutlevad taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise keskkonnariskide ja lahenduste üle endine Riigikantselei rohepoliitika nõunik Ivo Krustok, Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor Aveliina Helm, Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke ja Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu juhatuse liige Piret Toonpere.Video on valminud projekti "Citizens' Observatory for Green Deal Financing" raames, mida rahastab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).


#elurikkus #taastuvenergia #rohelineenergia #REPowerEU