Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika

19. novembril toimunud virtuaalsel kohtumisel vahetati Ida-Virumaa elanike ja teiste huviliste vahel mõtteid maakonna õiglase ülemineku roheplaani energiatõhususe ja taastuvenergeetika valdkonna tulevikuväljavaadete üle. Arutelul osales enam kui 50 inimest.


Esialgsed ideed sellest, kuidas tagada maakonnas tasakaalustatud majanduse ja keskkonna areng keskendudes võimalustele energeetika valdkonnas, on sündinud ligi paarikümne eksperdi koosloomes. Konkreetsemate lahenduste otsimist alustati ühise visiooni kirjeldamisest, mille kohaselt iseloomustab Ida-Virumaad aastal 2030, kui roheplaani energeetika osa on ellu viidud, sotsiaalne ja keskkondlik heaolu, roheliselt mõtlevad ja tegutsevad kogukonnad ning toimunud rohepööre kohalikes omavalitsustes ja tööstuses. Tagatud on lokaalne varustuskindlus, toimivad süsteemsed väikemeetmed uute lahenduste kasutuselevõtmiseks ning tugi on eksperimentaalsete projektide läbi viimisel. Arenguid toetavad tipptasemel haridus- ja teadusarendus ning põlevkivielektrile on öeldud “ei”. Ka arutelul osalejatel oli võimalus kirjeldada, milline on nende arvates Ida-Virumaa aastal 2030 kui uued lahendused taastuvenergias ja energiatõhususes on kasutusele võetud. Vastustes kõlas nii optimistlikke unistusi maakonnast kui atraktiivsest ja innovaatilisest rohepöörde keskusest, skeptilisust kiirete muutuste võimalikkuse osas aga ka kõhklusi, kas lahendused taasuvusenergias ja energiatõhususes mõjutavad piisavalt kohalike inimeste elu.

Kokreetsematest ettepanekutest uuriti kokkusaamisel lähemalt kolme: innovaatilised lahendused soojamajanduses, energiaühistute tekke toetamine ning energiaagentuuri loomine Ida-Virumaale.

Vestlustes ilmnes, et juba on maakonnas kasutuses mitmeid energiatõhususe lahendusi, mis tasuks põhjalikumat uurimist ja koostöös edasi arendamist. Näiteks on korteriühistuid, mis kasutavad kortermaja kütmiseks maasoojust, soojussalvestina saab kasutada vanu kaevandusi. Energiaühistute tekkeks on Ida-Virumaal sobilikud tingimused ning ühistute toetamine võiks pakkuda terviklikke lahendusi näiteks energia tootmise ja majade renoveerimise eesmärkide ühildamisel. Uusi kogukondlikke partnereid tervitaks ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kohaliku energiaagentuuri järele on vajadus suur, kuid alternatiivsed mudelid sellise agentuuri käivitamiseks vajavad veel kaalumist, et saaks luua võimalikult suure sünergia kohalike omavalitsuste plaanide ja maakonnas juba tegutsevate kompetentsikeskuste vahel. Aktiivsema nõustamisteenuse pakkumine võiks anda rakendust paljudele inseneridele ja energeetikutele, kel on teadmist ja oskusi, et abistada kohalikke ühistuid ning omavalitsusi just neile sobivate energiatõhususe lahenduste valikul ja rakendamisel.

Roheplaani koostamise etapid ja ajakava

Kõik koosloomes sündinud ettepanekud avaldame alates 11. detsembrist.
Ida-Virumaa õiglase ülemineku roheplaani koostamine jätkub 2021. aastal, kui energeetika osa täiendatakse ring-, bio- ja sinimajandust puudutavate osadega.

Venekeelset kokkuvõtet saab lugeda siin.
Roheplaani arengutel saab silma peal hoida kliimadialoog.ee veebilehte jälgides.

Vaata ka:
Ettekannete slaidid (eesti keeles)
Vestluste ning töötubade kokkuvõtted (eesti ja vene keeles)