Eesti esimene kliimateemaline rahvakogu ehk kliimakogu toimus 2021. aasta novembris ja detsembris. Tegemist oli Ida-Viru maakonna 16-29aastastele noortele mõeldud kliimateemalise rahvakoguga. Kliimakogus osalejad valiti välja juhuvalimi teel tuginedes rahvastikuregistri andmetele.

Oktoobri lõpus said kutse kliimakogusse ligikaudu 3500 noort idavirumaalast ning osaleda soovijad pidid end registreerima veebivormi kaudu. Seejärel aitas algoritm registreerunute hulgast välja valida 40 noort, kes esindasid maakonna noorte profiili kõige täpsemalt, arvestades meeste-naiste osakaalu, elukohta, hõivatust ja emakeelt.

Ida-Viru noorte kliimakogu hindas maakonna õiglase ülemineku plaane ja tegi ettepanekud nende täiendamiseks, et üleminek kliimaneutraalsele tulevikule oleks noorte vaatest õiglane. Kliimakogu ettepanekud lähevad Vabariigi Valitsusele ja Ida-Viru Omavalitsuste Liidule, et võtta need arvesse riiklikes kavades ja maakondlikus strateegias parimal võimalikul moel.

Kliimakogu osalejad kogunesid kolmel päeval: teadmiste kogumiseks ja huvipoolte ärakuulamiseks 20. ja 21. novembril 2021 ning ettepanekute sõnastamiseks 5. detsembril 2021. Ida-Viru noorte kliimakogus sündinud ettepanekutega Ida-Viru õiglase ülemineku kavas arvestamiseks saab tutvuda nii eesti  kui ka vene keeles:

         


Korraldajad, Eestimaa Looduse Fond ja Rohetiiger, loodavad noortele pakkuda ainulaadse kogemuse mõjutada ühte viimaste aastakümnete suurimat ühiskondlikku muutust Eestis. Kliimakogu tulemusel saavad ülemineku kavad mõjusamad ning arvestavad noorte vajaduste ja väärtustega.

Ida-Viru kliimakogu on teerajaja järgmistele kliimakogudele Eestis.