Kliimakogu: osalejad valitakse juhuvalimiga – kuidas?

Kliimakogu üks oluline osa on, et osalejad valitakse juhuvalimi alusel. Miks nii? Sest demokraatia peab kõiki inimesi teenima (democracy is for everyone, vt ka teisi printsiipe). Juhuvalim tagab ideaalse sobivuse tegeliku elanikkonnaga ja samal ajal annab igaühele võrdse võimaluse valimisse sattuda.  

Soovisime noorte kliimakogusse juhuvalimi alusel värvata 40 osalejat vanuses 16 kuni 29 aastat. Juhuvalimi tegemine toimub kahes etapis:

1) Kõigepealt tellisime rahvastikuregistrist esmase juhuvalimi elukoha (järgides elanike proportsionaalnet jaotumist omavalitsuste lõikes) ja vanuserühma sattumise järgi. E-kirjaga sai kutse kliimakogusse ligikaudu 3500 Ida-Virumaa noort, mis on u 23% sellest vanuserühmast. Ida-Virumaal elas 1.01.2021 seisuga kokku 133 888 elanikku.

Eesti puhul on eriline see, et rahvastikuregistris on igal inimesel eesnimi.perenimi@eesti.ee meiliaadress, mis on suunatud igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile. Seega saatsime kutsed meilitsi, mitte paberil, nagu teistes riikides. Kutsed olid eesti- ja venekeelsed.

Igas kutses oli kaasas unikaalne kood ja salasõna, millega saab kutsutu oma osalemishuvi registreerida. 10 päeva kestnud registreerimisel küsisitakse järgmist:

  • osalemise võimalus kliimakogu kolmel kohtumispäeval
  • sugu, vanus, elukoht, kodune keel, hõivatus (õpin või töötan, ei õpi ega tööta)
  • telefoninumber ja e-posti aadress
  • alla 18-aastase puhul vanemate nõusoleku kohta märge. Kui laps saab valituks, küsime nõusolekut allkirjastatult.

Statistikaametist küsisime andmed Ida-Viru 16- kuni 29aastaste profiili kohta, et koostada ideaalselt esinduslik osalejaskonna profiil. Ideaalses juhuvalimis räägib 80% emakeelena vene keelt, 72% õpib või töötab, mehi ja naisi on vastavalt 54 ja 46%, 40% elab Narva linnas, kolme vanuserühma jaotumine on enamvähem võrdne.  

Eesti esimesse kliimakogusse registreerunute arv selgub novembri teisel nädalal.

2) Lõpliku juhuvalimi teeb arvutiprogramm https://panelot.org/ registreerunute seast. Programm võtab arvesse eelnevalt sisestatud kriteeriume ning nende põhjal modelleeritud ideaalset kliimakogu ning pakub registreerunute seast välja kliimakogu koosseisu. Kliimakogus ei saa osaleda korraldusmeeskonna liikmed ja kliimasaadikud.


Kliimakogu veavad eest Eestimaa Looduse Fond ja Rohetiiger.


Teele Pehk.


Postituse autor: Teele Pehk, Rohetiigri vabakonna suuna juht, teele@rohetiiger.ee, 5810 0478