Kliimasaadik Melani Lindeberg: Aidata kaasa oma kodukoha rohelisemaks kujundamisele, paneb silma tõeliselt särama!

Melani Lindeberg on üks mitmest Ida-Virumaa noorest kliimasaadikust Eesti esimese kliimakogu juures. Kliimasaadik on uudishimulik teadmistejanuline Ida-Virumaa noor, keda huvitavad inimese ja looduse vahelised seosed. Kliimasaadikule meeldib neile teemadel arutleda ning oma teadmisi teistega vahetada. Melani on Kiviõli 1. Keskkooli abiturient ja põline idavirumaalane. Ta tutvustab end nii:

"Saan end nimetada põliseks idavirumaalaseks, kelle üheks suurimaks südameteemaks on keskkond ja selle hoidmine. Pean oluliseks hoida seda looduse ilu, mis on me ümber ning läbi selle hoida ka inimesi, kellega end ümbritseme. Minu kodupaiga üks suurimaid vajadusi on tagasihoidlik panustamine selle looduse ilu järkjärgulise kadumisse ning kliimamuutuste peatamisse, kuid ma tahan uskuda, et on veel lootust selle kursi muutmiseks. Selleks on meil tarvis üleminekut, mis arvestaks võimalikult palju kõige ja kõigiga - meil on vaja õiglast üleminekut.

Oma kodukandis, Lüganuse vallas, olen andnud oma osa, et noorte inimeste teadlikkus kliimateemadest ning keskkonnahoiust suureneks.

Üheks suurimaks projektiks on olnud keskkonnateemaline Lüganuse valla noorte inspiratsioonikonverentsi eestvedamine. Hetkel on käsil noortele suunatud projekt, mille fookuses on jäätmed ning taaskasutus.

Minu meelest on oluline, et noored teaksid nendest teemadest ning oskaksid näha ka murekohti kodupaigas ja enda tarbimiskäitumises.

Sellest sügisest lisandus mulle märge “kliimasaadik”, mille tähendus seisneb selles, et mul on võimalus üheskoos teiste ägedate noortega tõsta idavirumaalaste teadlikkust kliimateemadest ning õiglase ülemineku protsessidest.

Aidata kaasa oma kodukoha rohelisemaks ning keskkonnasõbralikumaks kujundamisele, paneb silma tõeliselt särama!"

Kliimasaadikute kohta loe rohkem siit.