Lüganuse vallaleht: Kliimasaadik - mis imeloom see on?

Selle aasta sügisest hakkasid üheksa keskkonnateemadest ja oma kodupaiga tulevikust huvitunud Ida-Virumaa noort vanuses 16-25, kelle hulka ka mul rõõm ja au kuuluda on, kandma sellist tiitlit nagu kliimasaadik. Seega ühestki imestusväärsest loomast juttu ei tule, kuid noorte õige imetlusväärsetest tegemistest küll.

Mina jõudsin kliimasaadikute ridadesse tänu uuringule, mis möödunud kevadel Rohetiigri ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse poolt läbi viidi. Selle raames uuriti Ida-Viru noorte perspektiive õiglase ülemineku, keskkonnateemade, rohepöörde ja tulevikuväljavaadete kohta Ida-Viru maakonnas. Ka minuga tegi Maris Jõgeva (Eestimaa Looduse Fondist) intervjuu ning lubas sügisel uuesti ühendust võtta kliimasaadikute grupi asutamiseks - nii ka läks.

Mida me siis teeme? Nimetus “kliimasaadik” võib olla veidi petliku varjundiga. Saadik peaks justkui midagi või kedagi esindama ning antud kontekstist seostub see kliima ja kliimateemadega. Siiski pole me kõik kohe kindlasti kliimateadlased, vaid õpime alles erinevaid kliimasaadiku rolliga seotud valdkondi tundma. Selleks toimuvad kliimasaadikutele iganädalaselt koolitused, mille raames oleme omandanud uusi teadmisi näiteks kliimakampaaniate korraldamisest, sotsiaalmeedia turundamisest kui ka õiglase ülemineku programmist. Need teadmised ja oskused annavad meile hea aluse, et kliimamuutustest, õiglase ülemineku vajalikkusest ning Ida-Virumaa tulevikuväljavaadetest enda sotsiaalmeediaplatvormidel kui ka tutvusringkonnas põhjalikumalt rääkida ning eelkõige Ida-Viru noori neil teemadel enam mõtlema panna ja arutelule suunata.

Lisaks oma teadmiste- ja oskustepagasi täiendamisele ning nende teadmiste edasikandmisele noorte seas, on meie tegevuskava osaks ka novembris ja detsembris toimuva Eesti esimese rahvakogu ehk noorte kliimakogu juures kaasalöömine. Nädala jooksul, mil juhuvalimi alusel kutse saanud 3500 Ida-Viru noort vanuses 16-29 pidid langetama otsuse kliimakogusse registreerimise osas, oli meie rida levitada sõna kliimakogusse astumise vajalikkuse kohta. Videolõikudes, artiklites ja pressiteadetes oli oluline välja tuua, kuivõrd tähtis on noorte ideed ja arvamus õiglase ülemineku tegevuskava täiendamiseks ning seega ka Ida-Virumaa keskkonnasäästliku ja rohelisema tuleviku kujundamisel.

Olen meie senistest tegevustest ja saavutustest palju õppinud nii iseenda kui ka enda rolli puudutavate teemade kohta. Tunnen, et mu huvi keskkonnateemade, kliimamuutuste ja nende tõkestamise ning oma kodupaiga tuleviku kujundamise osas on kindlasti kasvanud. Samuti on suurenenud minu silmaring neil teemadel. Loodan edaspidi seda huvi ja neid teadmisi veel enamate noortega jagada, et suureneks nii nende teadlikkus, vastutustunne kui ka üldine arusaam olulistel teemadel, mis määravad kursi tulevikuks.

 

Aitäh Eestimaa Looduse Fond ja Rohetiiger selle imelise võimaluse eest olla osa kliimasaadikute perest!

Loo autor on Ida-Virumaa kliimasaadik Melani Lindeberg ja Kiviõli 1. Keskkooli abiturient. Lugu ilmus esmalt Lüganuse vallalehe novembrikuu väljaandes.

Kliimasaadikute kohta rohkem leiad siit.