Kliimasaadikud vahetasid mõtteid kliimaaktivistiga ja ametnikuga


Oktoobri eelviimasel päeval, 30.10 kohtusid kliimasaadikud Henri Holtsmeieriga, kes on Eesti Fridays For Future kliimaaktivist ja üks eestvedajaist. Teiseks Ivan Sergejeviga rahandusministeerimist, kes on õiglase ülemineku koordinaator Eestis. Henrii Holtsmeier jagas oma kogemust ja teekonda ehitustöölisest kliimaaktivistiks. Üks saadikutest ja Henri endine koolivend, Siimon Härm, jagas, kuidas kliimastreigid linnapildis sütitasid temas väikese sädeme, millest on tänaseks kasvanud suur leek, mis tagab Siimonis sisemise põlemise ka kliimasaadiku töös. Kohtumisel jagasid noored oma teekonda kliimasaadikuks saamiseni ja õppisid Henrilt kasulikke nippe.

Väljavõte Ivan Sergejevi esitlusest kliimasaadikutele 30.10.2021

Henri kõrval jagas oma kogemust Ivan Sergejev (Rahandusministeerium), kes lisaks enda loole jagas noortega õiglase ülemineku plaane Ida-Virumaal. Arvestades, et ligi pool Eesti kasvuhoonegaaside heitest tuleneb Ida-Virumaalt, said noored saadikud jagada oma muresid Ida-Viru elukeskkonna ning töökohtade kadumise ja ümberõppevajaduse osas. Ida-Virumaal elab ligi 136 tuhat inimest, kellest ca 5000 töötavad põlevkivisektoris - pooled on seotud elektri ja pooled põlevkiviõli tootmisega. Kuna esmalt loobub Eesti põlevkivist elektri tootmisest (aastaks 2035), mõjutab õiglane üleminek järgmise 14 aasta jooksul ca 2500 inimest ning aastaks 2040, kui pannakse kinni õlitehased, veel sama suurt hulka inimesi.