Maris Jõgeva EPLis: Mis on Ida-Viru noorte kliimakogu?


Maris Jõgeva. Foto: Ingrid Maasik

Kliimakogu eestvedaja Maris Jõgeva Eestimaa Looduse Fondist kirjutab Eesti Päevalehes kliimakogust ning
toob välja 5 põhjust, miks kliimakogu on tõhus viis kaasata Ida-Virumaa noori piirkonda ees ootavatesse õiglast üleminekut puudutavatesse arengutesse ja otsustesse. Lühidalt:  • teadmised ja kuulamine, mida tavapärane referendum või samamoodi mõtlevate inimestega arvamuste vahetamine ei paku;
  • tegemist on avatud protsessiga - kõik materjalid, ettekanded, mida kogus osalevad noored kuulavad, neile taustainfoks jagatakse, on kättesaadavad kõigile;
  • "kaasa-arutle-otsusta" loogika "otsusta-teavita-kaitse" asemel;
  • soodne õhkkond konsensuse kujunemiseks;
  • teiste riikide kogemused on näidanud, et kliimakogu käigus tekkinud ettepanekutel on suur mõju.

Terviklugu saab lugeda 30.10.2021 ilmunud Eesti Päevalehest.

Teisi kajastusi:
ETV+ hommikuprogrammi Kofe+ intervjuu Ivan Sergejeviga õiglasest üleminekust ja kliimakogust (vene keeles 01.11.2021)
Raadio 4 intervjuu Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaatoriga Ivan Sergejeviga (vene keeles 29.10.2021)
Enam kui 3000 Ida-Virumaa noort said täna kutse Eesti esimesse kliimakogusse (Postimees 29.10.2021)
Более 3000 молодых людей в Ида-Вирумаа сегодня получили приглашение участвовать в первом климатическом собрании (MK-Эстония 29.10.2021)