Õiglase ülemineku protsessis arvestatakse Ida-Viru kliimanoorte ettepanekutega

Mullu detsembris riigihalduse ministrile üle antud Ida-Viru kliimakogu ettepanekutest saavad mitmed realiseeritud õiglase ülemineku kava raames. Aprilli lõpus kogunenud kliimakogu noored tutvusid rahandusministeeriumi tagasisidega ettepanekutele ning edasi jätkatakse piirkonna rohelisema tuleviku arutelu juba koos ülemineku juhtkomisjoniga.

Ida-Viru noorte kliimakogu ettepanekute üleandmine minister Aabile 15.12.2021 Narvas. Foto: Katre Liiv


Hea meel on tõdeda, et enamik noorte ettepanekuid on kas juba kaetud olemasolevate tegevustega või on arvestatud õiglase ülemineku kava koostamisel, ülejäänuid arvestame lähtuvalt tulevikuperspektiivist,“ sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Noortele on eriti olulised tööhõiveküsimused regioonis, karjääri- ja koolitusvõimalused ning siin oleme nendega igati samal meelel,“ lisas minister.

Ida-Viru noorte kliimakogu ettepanekute üleandmine minister Aabile 15.12.2021 Narvas. Foto: Katre Liiv
Ida-Viru noorte kliimakogu ettepanekute üleandmine minister Aabile 15.12.2021 Narvas. Foto: Katre LiivNoorte arvates tuleks selleks, et Ida-Virumaale rohkem tudengeid meelitada, pakkuda piirkonnas suuremat valikut erialasid. Samavõrra tähtsustatakse kvaliteetset elukeskkonda – spetsialistide kaasamine vaid rahaliste soodustustega ei pruugi olla efektiivne, kui maakond ei suuda konkureerida eluasemeturu ja kohapealsete võimaluste poolest.

„Täna on selge see, et kogu Ida-Viru probleemistikku üksnes üleminekufondiga ära ei lahenda, kuid on olemas teised ressursid, mida edaspidi kasutada,“ selgitas kohtumist vedanud rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev. „Hetkel töötame selle nimel, et saaksime Ida-Virumaal programme tõhusamalt rakendada, kuna hoolimata teavitustööst ei olda piirkonnas tihti Euroopa Liidu ja riigi poolt pakutavatest võimalustest teadlikud või neid ei kasutata,“ lisas ta.

Noored hindavad, et neil on võimalus oma ideid välja pakkuda ja riigi poolt need ka vastu võetakse. Kliimanoorte esindaja Julia Politševa sõnul on väga hea, et õiglase ülemineku protsessis on tekitatud platvorm tihedamaks suhtlemiseks riigi ja piirkonna sidusrühmade vahel. „Paljud inimesed Ida-Virumaal ei usu, et nende hääl loeb. Nii mõnelgi kliimakogus osalenul on taastunud usk, et nende arvamusel on kaal,“ märkis Politševa.

Ida-Viru noorte kliimakogu ettepanekute üleandmine minister Aabile 15.12.2021 Narvas. Foto: Katre Liiv
Ida-Viru noorte kliimakogu ettepanekute üleandmine minister Aabile 15.12.2021 Narvas. Foto: Katre LiivRahandusministeeriumi ja Ida-Viru noorte koostöö jätkub – õiglase ülemineku juhtkomisjoni töösse on kaasatud ülemineku jälgimiseks loodud MTÜ People With Purpose, kuhu kuuluvad mitmed kliimakogus osalenud noored. MTÜ eesmärkideks on muu hulgas ettevõtluskultuuri edendamine Ida-Viru elanike seas, aktiivne osalemine ülemineku kõikides etappides ning elanikkonna huvide esindamine ülemineku ajal.

Ida-Viru noorte kliimakogu toimus 2021. aasta lõpus ning oli mõeldud Ida-Viru maakonna noortele õiglase ülemineku kava täiendamiseks. Selle käigus koostasid noored ettepanekud, mis anti muu hulgas üle ka õiglast üleminekut koordineerivale riigihalduse ministrile Jaak Aabile. Ettepanekud on kättesaadavad nii eesti kui ka vene keeles. Ettepanekud on enim seotud maakonna haridusvõimaluste, üleminekust mõjutatud inimestele sotsiaalse turvalisuse tagamise ning uute võimaluste loomise, kohaliku ettevõtluse arengu ja rohelisema ettevõtluse soodustamisega. Noorte soov on, et nende ettepanekuid arvestataks õiglase ülemineku protsessis ja piirkonna arendamisel. Lisainfo: kliimamuutused.ee/kliimakogu.

Ida-Viru noorte kliimakogu korraldasid Eestimaa Looduse Fond ja Rohetiiger ning see oli osa 20 Euroopa vabaühenduse koostöös elluviidavast projektist “Climate action by European citizens delivers for development”, mida rahastas Euroopa Liit.