VAATA JÄRELE: küsi kliimakogu teadlastelt: kliimasõbralik tulevik Ida-Virumaal?

01.   detsembril 2021 toimus Eesti esimese kliimakogu raames avalik virtuaalne kohtumine kliimakogu teadlastega.

Kliimakogus osalevad enam kui 30 noort kohtusid teadlaste, ekspertide erinevate huvirühmade esindajatega 20.-21.11.2021. Arutleti kliimamuutusest, õiglasest üleminekust ja Ida-Viru tulevikust. Neil kohtumistel jäid aga üles mitmed küsimused, millele kliimakogus teadmisi jaganud ning noortega arutlenud teadlased nüüd avalikult vastasid, sh ka teistele kohtumisele tulnute küsimustele.


Uurisime näiteks kuidas eristatakse kliimamuutuste mudeldamisel (simulatsioonides) inimmõju looduslikest mõjudest? Kuidas saab tagada ülemineku puhul võrdsuse, kui inimeste sotsiaalmajanduslik staatus ja võimalused on juba väga erinevad? Millised on teistest riikidest head lahendused uute töökohtade loomiseks ja kas ümberõpe ikka lahendab töökohtade probleemi? Kas on mõeldav tõsta riikliku dotatsiooniga Ida-Viru palgad samale tasemele kui on palgad mujal Eestis? Mida Sina tahaksid teadlaselt küsida, kui mõtled elust Ida-Virumaal 5, 10, 15 aasta pärast?

Küsimustele aitasid vastuseid leida: 

  • Piia Post, PhD - TÜ füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor
  • Margit Keller, PhD - TÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor, teadusprojekti Suur siire ja TÜ ühiskonnateaduste instituudi juht
  • Veiko Sepp - MSc inimgeograaf ja Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse RAKE vanemanalüütik. 

Kohtumisel oli sünkroontõlge eesti keelest vene keelde ja vastupidi. Õhtut aitas läbi viia DD StratLab konsultant Kaisa Jõgeva.

Ida-Viru noorte kliimakogu toimub Eesti Looduse Fondi ja Rohetiigri eestvedamisel, koos mitmete partneritega. Kliimakogus loodavad ettepanekud edastatakse Rahandusministeeriumile ja Ida-Viru Omavalitsuste Liidule. 

Arutelu teadlastega toetas European Climate Foundation.