Kliimamuutuste ohjeldamisel mängivad keskset rolli rahvusvahelised, Euroopa Liidu sisesed ning ka Eesti enda poliitilised otsused, kokkulepped, tegevuskavad jmt. Just nendes kokkulepetes pannakse paika meie laiemad suundumused edaspidiseks, seatakse riikidele selged eesmärgid ja piirid, millest lähtuda. Nendest peaksid juhinduma omakorda ettevõtted, omavalitsused, kodanikud jne. Poliitilise toetuseta me piisavalt kiiret muutust ei saavuta.Igal kodanikul on õigus oodata oma riigilt kliimasõbralikku poliitikat ning seda ka selgelt välja öelda.

Sellelt lehelt leiad infot mõningate olulisemate dokumentide ja kokkulepete kohta: