Fossiilsete kütuste põletamisele pakub alternatiivi taastuvenergia, näiteks päikese-, tuule-, hüdro- ja ka bioenergia. On selge, et taastuvenergialahendused ning nende kombineerimine sõltuvad asukohast - ühes paigas on mõistlikum kasutada enam päikese-, teises hüdroenergiat jne.

Eesti majandus ja energeetika sõltuvad täna tugevasti põlevkivienergeetikast, kuid ka siin on tarvis sellest loobuda. Just põlevkivienergia tekitab Eestis kõige enam kasvuhoonegaase, mistõttu väikesel Eestil on maailmas inimese kohta väga suur süsiniku jalajälg.

Eesti kontekstis on alternatiivideks näiteks meretuulepargid, säästlikult varutud biomass ja päikeseenergia, hea elektrivõrkude ühendus Põhjamaade ja Kesk-Euroopa riikidega  - kasutada tuleks neid kombineeritult.

Foto: Sebastian Ganso, Pixabay


Vastab tõele, et fossiilkütuste kasutamise lõpetamine toob endaga kaasa majandusliku kahju, kuna nendesse ressurssidesse on tänaseks investeeritud juba miljardeid eurosid, mida pole võimalik tagasi teenida fossiilkütuseid maa sisse jättes. Samas toob suurt majanduslikku kahju ka fossiilkütustega jätkamine, sest kaootilistes keskkonnatingimustes toimetamine muutub kulukamaks ning lisaks kaovad paljud nn “ökosüsteemide teenused”, millele me tihti hinda ei oskagi külge panna.

Põlevkivienergeetikast väljumiseks on vaja läbimõeldud ja põhjalikku strateegiat.

Grupp kohalikke entusiaste propageerib ühe lahendusena ideed püstitada mõnda mereranda Eesti oma tuumajaam. Potentsiaalset tuumajaama tutvustatakse kui ohutut ja puhtast elektritootmise viisi, mis oleks justkui lahenduseks ka kliimamuutuste probleemile. Kasvuhoonegaase tuleb vähendada kohe, tuumajaamade rajamisel on aga suur CO2 jalajälg ning globaalse heitme vähendamiseks tuleb maailma rajada sadu riskantseid ja kalleid tuumajaamu. Paraku kaasnevad tuumajaamaga mitmed teisedki tõsised riskid. Kommertskasutuses moodultuumajaama, mida mõeldakse Eestisse rajada, pole maailmas olemas. Uue tehnoloogiaga katsetamine teeks Eestist sisuliselt katselabori. Tuumajäätmed on üliohtlikud ja kiirgavad aastatuhandeid, turvalist jäätmete lõppladestamise näidet maailmas veel olemas pole.  Loe lähemalt siit!