Kliimakogu algab: kohtumiste kava

 

     IDA-VIRU NOORTE KLIIMAKOGU KAVA


 • 16. november kell 18 - 20 virtuaalne eelkohtumine

Omavaheline tutvumine, ühised kokkulepped, eesootava selgitamine ja kiire läbimäng

 • KLIIMAKOGU 1. ja 2. päev

20. november kell 10.00 - 16.30 teadmiste omandamise päev

10.00 - 10.40 Tervitus, ühised kokkulepped

10.40 - 11.30 Oskuste lihvimine: kuidas analüüsida infot ja tõhusalt otsuseid teha? Kai Klandorf, Vabaühenduste Liidu juht 

11.30 - 11.40 Paus

11.40 - 11.45 Sissejuhatus teadmiste omandamisse

11.45 - 12.30 “Mis on kliimamuutused ja mida tähendab kliimasõbralikkus?” Piia Post, meteroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor, Tartu Ülikool.

Küsimused ja vastused.

12.30 - 13.30 Lõuna- ja sirutuspaus

13.30 - 14.15 “Kliimasõbralik ja õiglane üleminek: mida saaks ja võiks arvestada?” Margit Keller, sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhataja, uurimisprojekti Suured Siirded juht.

Küsimused ja vastused

14.15 - 15.00 “Millised on Ida-Virumaa potentsiaal tulevikuks? Kus lasuvad suurimad väljakutsed?” Veiko Sepp, vanemanalüütik, Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE), Tartu Ülikool

Küsimused ja vastused.

15.00 - 15.15 Paus

15.15 - 16.15 Arutelu rühmades “Milline on kliimasõbralik ja õiglane tulevik?”

16.15 - 16.30 Päeva lõpetamine


21. november kell 10.00 - 16.30 huvirühmade kuulamise päev

10.00 - 10.20 Soojendus

10.20 - 11.20 Huvirühmade seisukohtade kuulamine

 • Eesti kliimapoliitikast ja keskkonnavaldkonna arengukavast - Keskkonnaministeeriumi esindaja
 • Ida-Virumaa õiglase ülemineku plaanist - Rahandusministeeriumi esindaja

Küsimused ja vastused

11.20 - 11.30 Paus

11.30 - 12.30 Huvirühmade ettekanded jätkuvad

 • Eesti Energia esindaja
 • Ametiühingute Keskliidu esindaja
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja

Küsimused ja vastused

12.30 - 13.30 Lõuna

13.30 - 14.15 Huvirühmade ettekanded jätkuvad

 • Narva Vaba Lava esindaja
 • Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja

  Küsimused ja vastused

14.15 - 14.25 Paus

14.25 - 14.40 Virgutus

14.40 - 15.50 Arutelud rühmades õiglase ülemineku kava üle

15.50 - 16.00 Lõppsõnad


 • 1.detsember kell 18 - 19.30 AVALIK VIRTUAALNE TEEÕHTU EKSPERTIDEGA: võimalus esitada küsimusi. Täpsem info SIIN.

 • KLIIMAKOGU 3. päev

5. detsember kell 10 – 17: ettepanekute sõnastamise päev

10.00 - 10.15 Tervitus, kokkuvõte senitehtust

10.15 - 10.50 Arutelu rühmades “Milline on Ida-Virumaa aastal 2030?”

10.50 - 11 Paus

11.00 - 13.00 Arutelu rühmades: kliimakogu ettepanekute vormistamine

13.00 - 14.00 Lõuna

14.00 - 14.30 Regionaalhaldusminister Jaak Aab. Ettepanekute vastuvõtja ootustest.

Küsimused vastused

14.30 - 15.30 Arutelud rühmades: ettepanekute viimistlemine

15.30 - 16.30 Ettepanekute esitlus Ida-Viru omavalitsusjuhtidele

16.30 - 17.00 Lõppsõnad ja tähistamine

 • Detsembri keskpaik: ettepanekute üleandmine Rahandusministeeriumile ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule
 • Jaanuar - veebruar 2022: ülevaade ettepanekute elluviimisest
 • Märts 2022: kliimakogu kogemuse kokkuvõtmine