Kliimakogu noored annavad Narvas minister Jaak Aabile üle kliimasõbralikuma Ida-Virumaa ettepanekud

Eesti esimeses kliimakogus osalenud Ida-Virumaa noored kohtuvad 10. detsembril riigihalduse minister Jaak Aabiga Narvas, et anda üle kliimakogu ettepanekud kliimasõbralikumaks Ida-Virumaaks ning vestelda samal teemal pisut pikemalt.

Riigihalduse minister Jaak Aab. Foto: Rahandusministeerium

Minister Jaak Aab kohtus virtuaalselt noortega ka kliimakogu ettepanekute tegemise päeval, 5. detsembril, kus ta tänas noori, et nad on osalenud ja soovivad osaleda protsessides, mis Euroopa Liidus ja kitsamalt Ida-Virumaal toimuvad. “Mida rohkem me teiega ka tulevikus omavahel räägime, seda parem saab Ida-Viru tulevik olema,” sõnas minister.

Ida-Viru noorte ettepanekud õiglase ülemineku kava täiendamiseks on kõige enam seotud maakonna haridusvõimaluste, üleminekust mõjutatud inimestele sotsiaalse turvalisuse tagamise ning uute võimaluste loomise, kohaliku ettevõtluse arengu ja rohelisema ettevõtluse soodustamisega.


Kliimakogu korraldusstaap 05.12 kliimakogu otsuste tegemise päeval. Foto: Piret Räni

Kliimakogu ettepanekud on sündinud kolmel päeval toimunud intensiivse protsessi tulemusel. Eesti esimene kliimateemaline rahvakogu ehk kliimakogu toimus 20. ja 21. novembril ning 5. detsembril 2021. Ida-Viru maakonna 16-29aastaste elanike seast valiti juhuvalimi alusel 40 noort. Nendest 33 osalesid aruteludel ja hindasid maakonna õiglase ülemineku plaane, et mõjutada ühte viimaste aastakümnete suurimat ühiskondlikku muutust Eestis. Hindamisel ja ettepanekute tegemisel oli põhirõhk sellel, kuidas jõuda kliimasõbraliku Ida-Virumaani ning mida selleks on vaja teha. Kliimakogu ettepanekud võtab lisaks riigihalduse ministrile vastu ka Ida-Viru Omavalitsuste Liit. Ettepanekute koostamisel osales 25 noort.

Kliimakogu toimumisele aitasid kaasa ka kliimasaadikud. Uuri, kes on kliimasaadik.