Müüt 10. Tuumaenergia tagab Eesti energiajulgeoleku
Tuntud ka kui: Tuumaenergia pakub juhitavat võimsust ja seega ei pea Eesti sõltuma välisühendustest.

TEGELIKKUS: Tsentraalne energiatootmine on julgeolekurisk. Zaporižžja, Kharkiv ja teised suured elektrijaamad Ukrainas, aga ka Nord Stream näitavad, et tsentraliseeritud energiainfrastruktuuri ründamine on uus normaalsus. Pahatahtlikele rünnakutele vastupidavaim süsteem on hajutatud ehk kohalikul taastuvenergia tootmisel põhinev süsteem.

Tuumajaama varustuskindlust on võrdlemisi kerge saboteerida kui vaenulik osapool viib sabotaažiaktidega rivist välja ülekandetaristu. Energeetikataristu säilenõtkuse suurendamisele aitaks kaasa elektriliinide maa alla viimine, kuid see nõuab suuri investeeringuid.

Tuumaenergia kütuse tarnimisel sõltuks Eesti välisriikidest. 2021. aasta andmete järgi on Venemaa Euroopale tuumakütuse tarnijate esikolmikus. Sellest loobumine on keerukas ja ka sanktsioonide kehtestamisel peab tegema hulga erandeid, kuna sõltuvus Venemaa tuumakütusest on suur.