Müüt 5. Väike moodul­tuumajaam võib Eestis elektrit toota juba kümne aasta pärast

TET raport (lk. 39): Arvestades Eesti tuumaprogrammi rakendamise võimalikku ajaraami alates põhimõttelisest otsusest kuni elektritootmise alguseni (9-11 aastat), siis pole tõenäoliselt Eesti Euroopas esimene riik, kes SMR-i(d) kasutusele võtab.

TEGELIKKUS: Tänastele teadmistele tuginedes on ca 10-aastane ajakava ebarealistlik. Maailmas ei ole ühtegi kommertstingimustes töötavat väikest moodulreaktorit. Esimeste väikereaktorite ehitus on võtnud planeeritust 2-4 korda kauem aega: Venemaal vältas Akademik Lomonosovi ehitus 12 aastat, algne hinnang oli 3 aastat. Hiinas vältas HTR SMR ehitusaeg 10 aastat, algne hinnang oli 5 aastat. Praegu planeerimisel olevad väikereakorid ei erine tõenäoliselt ajakavast üle minemise mõttes senini ehitatud reaktoritest, sest on samuti käsitöö ehitusplatsil first of a kind mudeliga.

Eesti toetub võimaliku tuumajaama rajamise aja- ja rahastuskava planeerimisel Kanadas Darlingtoni tuumajaama alale planeeritavale BWRX-300 reaktorile. Teise Eestis sageli eeskujuks toodava SMR arenduse NuScale’i ehitus katkestati USAs 2023. a. finantsprobleemide tõttu. TET raporti järgi on rahastuse mõttes äärmiselt oluline referentsprojekti tähtaegne ja planeeritud eelarves elluviimine Kanadas. Referentsprojekti edu või ebaedu, ajagraafikut ja hinda ei saa Eesti mõjutada. See tähendab, et tuumaenergia kasuks otsustades paneme Eesti energiatuleviku tugevalt sõltuma kolmandatest osapooltest. Sarnases seisus on ka teised ELi riigid, kes vajavad referentsprojektide valmimist oma plaanidega edasi minemiseks.