Müüt 8. Tuumaenergia on juhitav võimsus ja täiendab taastuvenergiat
Tuntud ka kui: Tuumaenergiat on vaja ajal, kui tuul ei puhu ja päike ei paista.

TET raport (lk. 8) [Tuumajaam] panustab juhitava tootmisvõimsusena varustuskindlusesse. / (lk. 20): … tehnoloogia peaks pakkuma paindlikku ja modulaarset lähenemist, võimaldades reaktori võimsust vastavalt vajadusele suurendada või vähendada. /
TEGELIKKUS: Tuumaenergiat ei saa ja ei ole majanduslikult mõistlik kasutada juhitava energiaallikana:

  • tuumaenergia on aeglaselt juhitav. Sisse- ja väljalülitamine võtab tunde kuni mitmeid päevi. Näiteks uue Olkiluoto 3 puhul muudetakse koormust kuni kaks korda nädalas. Gaasijaama puhul on üles-alla koormamise kiirus ca 50 MW/min, põlevkivijaama puhul 15 MW/min. Disainifaasis oleva BWRX-300 reaktori puhul 1,5 MW/min. Salvestites asuvat energiat on võimalus kasutusele võtta koheselt täies mahus;
  • tuumajaam peab ehituskulude katteks pidevalt töötama (joonis 4). Eesti energiamajanduse tuleviku määrab riiklik otsus toota taastuvatest energiaalikatest aastase tarbimise mahus elektrit aastaks 2030. Eleringi prognoos Eesti elektritarbimisele aastal 2030 on ca 10 TWh, mis arvestab ka elektrifitseerimisest tulenevat tarbimise kasvu, ning eesmärk on nende hinnangul saavutatav. Selle eesmärgi täitmine ja juba planeeritud sammud taastuvenergia arendamiseks viivad Eesti stsenaariumini, mida on Rohetiiger oma energia teekaardis mudeldanud (joonis 9, allpool). Sealt selgub, et kohalikust taastuv­energiast ja salvestusest puudujääv elektrienergia kogus on aastas mõned protsendid. Tuumajaama vaid ca kaks nädalat aastas töötavaks tipujaamaks ehitada ei ole mõistlik. Eeldusel, et taastuv­energia plaanidega minnakse edasi, põhineb Eesti elektrisüsteem taastuvenergial enne tuumajaama valmimist ja seega ei ole tuumajaamale turul enam ruumi.
  • Eesti vajab energiasüsteemi kiirelt juhitavaid võimsusi, mis aitaks katta neid väheseid hetki, mil taastuvenergiast ja salvestusest ei piisa tipukoormuste katmiseks. Kiirelt juhitavad on näiteks biogaasi­jaamad.