Müüt 15. Tuumajaamaga ei kaasne riigile suuri pääste­võimekuse tõstmise kulusid
Tuntud ka kui: Väikesed moodulrektorid vajavad turvatsooni ainult jaama territooriumil.

TEGELIKKUS: Tuumaenergia töörühma tellitud ruumianalüüsi sõnul puuduvad täna konkreetsed arvud, kas ja kui suur peab vastava SMR tehnoloogia puhul olema hädaolukorra planeerimise tsoon (EPZ), kuna hetkel ei ole ühtegi SMR tehnoloogiat veel litsentseeritud. EPZ ulatus selgub SMR tehnoloogia litsentseerimisel.

Tsiviilelanikkonna kaitse tuumaõnnetuse (nt ioniseeriv kiirgus põhjustatuna leketest) või Venemaa tuumasabotaaži eest eeldab erakondadeülest kokkulepet elanikkonnakaitse püsirahastuse tagamiseks, mis võimaldaks pikaaegseid ja mahukaid investeeringuid siseturvalisuse valdkonda, et Eesti tsiviiltaristu tuumajaamast lähtuda võivateks ohtudeks ette valmistada. Päästeameti propageeritavad nn varjumiskohad ei sobi selleks otstarbeks, kuna seal puuduvad tingimused ioniseeriva kiirguse vastaseks kaitseks (nt ventilatsioon). Olukorras, kus Eesti siseturvalisuse valdkonnas suleti 2024. aasta veebruaris rahapuuduse tagajärjel üks väheseid elukutselisi varingu- ja merereostustõrje erivõimekustega päästekomandosid on riigil päästevõimekusest puudu.