Müüt 6. Eesti tuumajaamaks sobiv esimene väike moodulreaktor on Kanadas ehitamisel
Tuntud ka kui: Kohe valmib esimene piloot, seetõttu peaksime juba alustama ettevalmistusi.
TET raport (lk. 19): Üks esimesi oodatavaid lääneriikide projekte on GE Hitachi BWRX-300 keevveereaktori projekt Kanadas, mis valmib 2028. aasta lõpus.

TEGELIKKUS: Kanadasse olemasoleva suure Darlingtoni tuumajaama territooriumile plaanitavat uut jaama veel ei ehitata. Otsus jaamale ehitusloa andmise kohta tehakse projekti põhjaliku hindamise järel eeldatavasti 2024. aasta lõpus. Konkreetsel disainil (BWRX-300) puudub Kanada tuumaregulaatori heakskiit ja kehtiv keskkonnamõjuhinnang taotleti aastaid tagasi täiesti teisele disainile. Senised tuumajaamade ehitused on planeeritud ajakava ületanud vähemalt 2 kuni 4 korda (joonis 7). Projekti ajakavas püsimine ja jaama valmimine 2028. aasta lõpuks on ebatõenäoline.