Müüt 14. Tuumaenergia on elanikkonnale ohutu

TEGELIKKUS: Suurõnnetuste, nagu näiteks Fukushima või Tsernobõl, kõrval toimub sageli ka erinevaid väiksemaid õnnetusi ja reostusi, sh on seda juhtunud ka Euroopa jaamades.

Statistikat kõikide õnnetuste kohta ei ole saadaval isegi Rahvusvahelisel Energiaagentuuril, kuid teadlased on hinnanud olemasolevate andmete põhjal, et tõenäosus õnnetuseks järgneva kümnendi jooksul kusagil maailmas on.

Tuumaobjektid on Venemaaga külgnevates riikides täiendav julgeolekuoht - sõjalise kriisi puhkedes on nt Ukraina kogemus näidanud, et tuumaobjektid pakuvad agressorile täiendava tuumasantaaži kaardi, millega rünnatavat riiki ja elanikkonda heidutada. Tegemist ei ole teoreetilise ohustsenaariumiga, vaid 2023. aastal tervet Euroopat mõjutanud juhtumiga. Riigi ja kohalike omavalitsuste valmisolek elanikkonnakaitseks on puudulik ega sisenda kindlust, et taristu selleks niipea, nt enne võimaliku tuumaobjekti rajamist, Eestis olemas võiks olla.