Müüt 13. Tuumajäätmeid tekib vähe ja neid on lihtne hallata

TEGELIKKUS: Kõrgelt radioaktiivseid jäätmeid tuleb ka väikese koguse juures hallata keerukal ja kallil viisil. Ainus teadaolev viis kasutatud tuumkütuse lõppladestuseks on tunnelid sügaval maapõues, kus tuumajäätmed oleks hajutatud ja hoitud biosfäärist eraldatuna kuni 100 000 aastat. See on sama pikk aeg, kui inimliik on eksisteerinud.

Täna ei ole maailmas ühtegi toimivat lõppladestuspaika. Kõige lähemale on jõudnud Soome, kus lõppladestuspaik ootab kasutusluba ning hakkab hoidma kahe Soome tuumajaama jäätmeid ja mitte teiste riikide jäätmeid. Projekt on kestnud üle 60 aasta ning maksnud üle miljardi euro. Muu maailma kogemused näitavad, et üks keerukamaid takistusi on olnud tuumajäätmete ladustamisega nõustuva kohaliku kogukonna leidmine (näited Tšehhist, Prantsusmaalt ja USAst).