Kliimamuutuse mõjud maailmas ja Eestis

IPCC eriraport globaalse soojenemise kohta 1,5C (IPCC, 2018)

Kust sa tead, et kliima soojeneb? (Riigikogu Toimetised nr 38, 2018)

Economic losses from climate-related extremes in Europe (EEA, 2018)


Põlevkivi kasutamise mõjud Eestis

Põlevkivitööstusest tulevate veekeskkonnale ohtlike ainete mõju uuring (Keskkonnauuringute Keskus, 2017)

Põlevkivi optimaalse tasustamise uuring (EY, 2016)

Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel (Riigikontroll, 2015)

Põlevkivisektori tervisemõjude uuring (Tartu Ülikool ja Terviseamet, 2015)

Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine (Praxis, 2014)

Riigi tegevus põlevkivi kasutuse suunamisel (Riigikontroll, 2014)


Eesti valikud energeetikas ja kliimamuutuse leevendamisel

Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs (SEI Tallinn, 2019)

Kas Eesti täidab Pariisi kliimakokkulepet? (SEI Tallinn, 2018)

Baltic Energy Technology Scenarios 2018 (BENTE)

Uuring kulutõhusaimate meetmete leidmiseks kliimapoliitika ja jagatud kohustuse määruse eesmärkide saavutamiseks Eestis (Finantsakadeemia OÜ, 2018)

OECD keskkonnaraport Eesti kohta (OECD, 2017)

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 (Keskkonnaministeerium, 2017)

Trends and projections in Estonia 2017: Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets (EEA, 2017)

Kliimapoliitika põhialuste rakendumise mõjude analüüs (2016)

Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050 (Tartu Ülikool, SEI Tallinn & Eestimaa Looduse Fond, 2013)

Põlevkivisektori konkurentsiolukorra analüüs (Konkurentsiamet, 2013)

Elektritootmise võimalikud valikud (Riigikontroll, 2012)

 

Õiglane üleminek taastuvenergiale

Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimaluste analüüs (Praxis, 2020)

Ida-Virumaa täiendavate tööturumeetmete analüüs (Eesti Töötukassa analüüsiosakond, 2019)

Phasing out Coal in the German Energy Sector (2019)

Managing Coal Mine Closure: Achieving a Just Transition for All (World Bank Group, 2018)

EU Coal regions: opportunities and challenges ahead (Joint Research Centre ja European Commission, 2018)

Towards a just and equitable low-carbon energy transition (2018)

Coal transition in Germany – learning from past transitions to build phase-out pathways (2018)

Lessons from previous coal transitions (IDDRI and Climate Strategies, 2017)

Post-Mining Regions in Central Europe – Problems, Potentials, Possibilities (2012)


Muud

Climate laws in Europe: Good Practices in Net-zero Management  (European Climate Foundation, 2020)

2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC 2019)