Linnamäe hüdroelektrijaam. Foto: Katre Liiv
Eestis on vee kineetilisest energiast tekkinud energiat kasutatud alates 13. sajandist. Alguses kasutati seda vesiveskites vilja jahvatamiseks, hiljem on hüdroenergiast ka elektrit toodetud. Ent hüdroenergia potentsiaal on lokaalse mõjuga ning Eesti väikeveekogud ei võimalda seda potentsiaali tõsta. Hüdroenergia tootmine mõjutaks meie tasast maastikku kardinaalselt ning tekitaks valgalade ökosüsteemidele suuri kahjusid, näiteks ei saaks kalad ei saaks liikuda kudemis- või toitumisaladele.


KÜSIMUSED-VASTUSED TAASTUVENERGIA KOHTA
Uuendatud 11.04.2023