Tuuleenergia all mõistetakse tuule kineetilise energia muundamist elektrienergiaks. Tuuleenergiat saab elektriks muundada nii horistontaalsete kui ka vertikaalsete tiivikute pöörlemise abil. Seadeldised võivad asuda nii maismaal kui ka merel ning olla nii väikesed kui ka väga suured. Kõrgeim tuugen maailmas on rajamisel Hiinas, sel on 264 meetrit kõrguste ning tema üks tiivik on 118m pikk.

Tuuleenergia tootmise rajamiseks läheb enamasti vaja omajagu raha ning suurparkide arendamine jääb seega väheste energiaturu liidrite kätte. Ent tuuleturbiinide omanikud saavad olla ka kogukonnad - ühistulise tegevusega saab nii omada osalust parkides kui ka püstitada  enda vajaduste katmiseks väiksemaid tuulikuid.

Tuulegeneraator. Foto: Katre Liiv

Tuulikuparkide püstitamisel on suured keskkonnamõjud - nad vajavad palju ruumi ning suurt taristut.  Samas on neil erinevatest energiatootmisviisidest kõige väiksem materjali jalajälg ning nende eluiga on mitukümmend aastat pikk. Tuulikuparkide mõju saab leevendada nende toomisega  inimasutustele lähemale - industriaalmaastikele või suurte põllumajandusmaastike liigendamiseks, ning kaasates kohalikke inimesi erinevatel viisidel, näiteks nendega kasumit jagades ning osalust pakkudes. Eestis koondab tuuleenergiaalast teavet ja aitab tuuleenergia arengule kaasa Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon.

KÜSIN EKSPERDILTUuendatud 22.11.2022