Päikeseenergia all mõistetakse energiat soojuse või elektrina, mida toodetakse otse päikeselt tuleva kiirguse abil. Energia, mida päike kiirgab, ei ole kõikjal maakeral samasugune. Selle potentsiaal sõltub kiirguse nurgast ning kiirguse maale jõudmise kestusest.

Eestisse võiks paigaldada maksimaalselt 400-500km2 jagu päikesepaneele, mis toodaksid kokku enam kui 52TWh energiat - see on poolteist korda suurem kogus, kui praegune aastane tarbimine (32TWh, sellest elektrienergia tarbimine on vähem kui 9TWh).

Päikesepaneelid heinamaal. Foto: Katre Liiv

Samal ajal tuleb arvestada, et päikesepaneelide lausaline paigaldamine suurendaks survet nii meie poollooduslikele aladele kui ka põllumajandusmaadele. Lahenduseks oleks paneelide paigutamine katustele ja tööstusaladele ning leevendusmehhanismide kasutamine põllumajandusmaastikel. Näiteks tooks leevendust, kui paneelide all karjatataks lambaid, peetaks mesilasi, kasvatataks varjukultuure ning rajataks niidukooslusi, mis loovad elupaiku tolmeldajatele ja teistele väikeliikidele elupaiku.


KÜSIMUSED-VASTUSED TAASTUVENERGIA KOHTA
Uuendatud 11.04. 2023